Fertireg Tekuće organsko gnojivo sa 35% huminskih ekstrakta za primjenu u fertirigaciji

Gnojivo Fertireg

Fertireg je tekuće organsko  gnojivo koje sadrži visoku količinu huminskih ekstrakta (35% huminskih i fulvo kiselina). Proizvod je dobiven ekstrakcijom humusnih sastojaka iz fermentirane bilje mase; te nije proizvoden iz ostataka materijala životinjskog porijeka (klaončki ostaci, krv, koža i slično). Primjenjuje se u gnojidbi u tlo, direktnom aplikacijom ili kroz sustave fertirigacije. Zbog primjene biljnih materijala u procesima proizvodnje, gnojivo FERTIREG ima certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Fertireg potiče procese usvajanje svih oblika hraniva iz tla, početni razvoj korijena kod mladih biljaka (nakon presađivanja), poboljšava strukturu tla i vodozračne odnose u tlu, te potiče razvoj korisne mikrobiološke faune u tlu. Izvaredan učinak postiže u intenzivnoj proizvodnji povrća (rajčica, paprika, krastavac), jagoda i ostalih poljoprivrednih kultura.

Osim huminskih ekstrakta u gnojivu Fertireg nalazi se visoka količina ostalih ostalih organskih spojeva koje biljka može brzo i učinkovito asimilirati preko korijena, a pozitivno utječu na ukupni metabolizam biljke.

Na tržište dolazi u pakiranjima od 20 lit., što omogućava jednostavnu i preciznu primjenu za sve profesionalnih proizvođača u poljoprivrednoj proizvodnji.

Gnojivo je proizvedeno sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 (Eco certifikat) te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Slika 1. Gnojivo FERTIREG (proizvođač, Idai Nature, Španjolska)

 

Prednosti primjene gnojiva Fertireg:

 • Visoki sadržaj huminskih ekstrakata (35%), koje se brzo usvajaju u korijen i uključuju u metabolizam biljke
 • Snažan učinak na brže usvjanje hraniva u tlu i otapanje netopivih oblika hraniva u tlu (fosfati, karbonati, sulfati)
 • Gnojivo Fertireg sadrži i ostale organske spojeve
 • Gnojivo ne sadrži teške metale – 100% netoksičan za okoliš i zdravlje ljudi – EKO gnojivo
 • Inovativna tehnologija; dokazani učinak na brzo usvajanje hranivih elemenata
 • Dokazani učinak na porast prinosa i kvalitetu plodova
 • Primjenjuje se u  sustavima fertirigacije – primjena posebnog sustava mikrofiltracije završnog proizvoda kako ne bi bilo problema kod primjene u sustavima fertirigacije
 • Gnojivo sa niskom pH vrijednosti (pH=4,7) te ima pozitivni učinak na usvajanje svih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn) u tlu
 • Posebno pogodan za primjenu kod uzgoja borovnica zbog niske pH vrijednosti
borovnica-gnojivo-fertireg
Gnojivo Fertireg zbog niskog pH (pH=4,7) ima vrlo dobar učinak u gnojidbi borovnica.

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Doziranje gnojiva Fertireg potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.

FERTIRIGACIJA:

 • Drvenaste kulture (jabuka, maslina, vinova loza i dr.): 60-100 lit./ha podijeljeno u više tretmana tijekom vegetacije, u razmaku od 2-3 tjedna, u količini od 20 lit./ha.
 • Povrtne kulture: 20 lit./ha, podijeljeno u više obroka tijekom vegetacijskog ciklusa (preporuka primjene svakih 4 tjedna)
 • Travnjaci: primjeniti otopinu od 1-3%, primjenti nakon košnje travnjaka
 • Ostale kulture (zalijevanje): koristiti otopinu od 1-3%

KOMPATIBILNOST: Preparat Fertireg je kompatibilan sa organskim fungicidima, gnojivima i ostalim agrokemijskim preparatima koji se standardno upotrebljavaju. Preporuča se test kompatibilnosti kod mješanja više sredstava i primjene veće količine gnojiva. Po potrebi tražiti savjet tehničkog osoblja.

SASTAV:

 • Ukupna organska tvar………………… 40,0% m/m
 • Ukupni huminski ekstrakti (huminske i fulvo kiseline)…. 35,0% m/m
 • Dušik (N), organski……………………. 4,5% m/m
 • Kalij (K2O),………………………………. 3,0% m/m
 • Organski ugljik (C)……………………. 22,0% m/m
 • C/N odnos………………………………….. 4,9
 • pH………………………………………………… 4,7

Boja: Otopina crne boje

Pakiranja: 20 lit.


Gdje kupiti gnojivo gnojivo FERTIREG?

Gnojivo FERTIREG možete kupiti u agro dućanima kod Prodajnih predstavnika na području Hrvatske.