Manipulacija ili inspiracija? Ili kako ste odlučili kupiti baš to gnojivo......

Manipulacija ili inspiracija

(Zadnja izmjena članka 02/10/2023)

Manipulacija ili inspiracija?

Ili kako ste odlučili kupiti baš to gnojivo…….i da li je cijena stvarno bila jedini faktor odluke?

O samom procesu kupnje i prodaje zna se gotovo sve. I dok je kupnja često emocionalna odluka (bez obzira koliko se trudili biti racionalni; emocija je često presudan okidač kod odluke o kupnji), prodaja je često temeljena na nekim drugim razlozima. Dva najčešća su MANIPULACIJA i INSPIRACIJA.

U čemu je razlika u ova dva pristupa u prodaji?

Kada nekoga želimo potaknuti da nešto napravi.. da uloži svoje vrijeme i trud, ili u ovom slučaju kupi (moj) proizvod, najčešće koristimo jedan od dva pristupa:

  • MANIPULACIJU
  • ili INSPIRACIJU.

To su dva osnovna pokretača koja nas ljude potiču da nešto napravimo.

MANIPULACIJA je svaki onaj odnos koji sadrži, ja tebi – ti meni očekivanja. Takvi odnosi su vrlo uobičajeni i mogu funkcionirati solidno. Ti napravi posao, ja ću ti platiti po učinku, ti meni napravi uslugu pa ću ja tebi biti dužnik i tako dalje. Ne čini se loše, sve dok proizvod koji prodajemo, doista čini ono zbog čega je kupljen.

Ali, što je sa onim karakteristikama koje smo namjerno prešutili? Radi li gnojivo koje ste kupili/platili dosita onako kako vam je ispričano od strane trgovca?

U manipulativnom odnosu, prilikom prodaje, prodavač želi ostvariti vlastiti cilj pod svaku cijenu.

Možda ste nesvjesni brojnih MANIPULACIJA kod kupnje proizvoda, ali zbog kratkoće članka navesti ću dvije koje su u ovom mom poslu, bar tijekom prošle 2022. godine bili vrlo česte; EKOLOŠKA GNOJIVA NA BAZI FOSFORA ili SIROVI FOSFATI.

Slučaj prvi: EKOLOŠKA GNOJIVA NA BAZI FOSFORA ili SIROVI FOSFATI

Stručna pozadina:U većini poljoprivrednih tala koji su u sustavu ekološke poljoprivrredne proizvodnje količina biljci pristupačnog fosfora je vrlo niska, što ima negativan učinak na visinu prinosa poljoprivrednih kultura. Stoga je povećanje količine dostupnog fosfora u tlu važna agrotehnička mjera
Manipulacija:Na tržištu se nalazi novo ekološko gnojivo na bazi prirodnih izvora fosfora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju (a po nekim prodavačima, ova gnojiva su i vrijedan izvor kalcija a ne samo fosfora)
Pozadina ove manipulacije:Mljeveni ili granulirani sirovi fosfati doista se proizvode mehaničkom preradom stijena koje sadrže visoku količinu minerala fosforita, i zato imaju certifikat kao ekološki proizvod (ekološko gnojivo). Međutim, zbog vrlo slabe topivosti takvih oblika fosfora (tope se samo u tlima koja imaju pH ispod 4,0; jako kisela tla, kojih uglavnom vrlo rijetka na području Hrvatske) sirovi fosfati se koriste kao baza za proizvodnju superfosfata; mineralnog gnojiva dobre topivosti i visoke količine fosfora. Međutim, kako se superfosfati dobivaju kod tretiranja sirovih fosfata sa sumpornom kiselinom, takva gnojiva više nemaju ekološki certifikat. Stoga primjena sirovih fosfata ne postiže nikakav učinak u gnojidbi; pogotovo ne na karbonatnim/vapnenim tlima, gdje je pH iznad 7,0. A kalcij? Kalcij je sastavni dio minerala fosforita, te kako se sirovi fosfat ne topi u tlu, tako nema niti povećanje dostupnog kalcija u tlu.
Stručna preporuka za povećanje količina fosfora u tlu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji:Nažolst, zbog tehnoloških ograničenja, mogućnost gnojidbe fosforom u ekološkoj proizvodnji je vrlo ograničena. Moguće je koristiti organske materijale koji imaju određenu količinu fosfora (stajski gnoj, mesno brašno, koštano brašno i sl.). Međutim, razgradnja organskog fosfora u mineralni oblik, koji će korijen JEDINO USVOJITI je usko vezana uz mikrobiološku aktivnost tla, pa će u tlima veće mikrobiološke aktivnosti razgradnja organskog fosfora biti puno brža. Druga mogućnosti, pogotovo na tlima gdje se nalazi visoka količina nepristupačnog ili teškotopivog mineralnog oblika fosfora (najčešće Ca-fosfat ili Fe-fosfat) je primjena mikoriznih gljiva. Izlučevine mikoriznih gljiva dobro otapaju teško topive oblike fosfora, koji onda postaju dostupni korijenu biljaka. Međutim, kako se kao glavno fungicidno sredstvo u ekološkoj proizvodnji koristi anorganski oblik bakra (Cu-oksid ili neki drugi) koji se lako ispire sa biljaka, i završava u tlu, ima jak negativan učinak na mikorizne gljivice u tlu (bakar ima fungicidni učinak na listu, ali isto tako i u tlu).

Osim ovog vrlo očitog primjera manipulacije, i želje prodavača sirovih fosfata za brzom i lakom zaradom, u prodručju primjene gnojiva postoji još mnogobrojni primjeri manipulacije, koji vrlo dobro funkcioniraju u praksi, poput:

  • BILJNE AMINOKISELINE koje se bolje usvajaju od ostalih aminokiselina (ne postoje biljne aminokiseline, u biokemijskom smislu aminokiseline su sve iste)
  • Preparati na bazi mikoriznih gljivica sa viskom koncentracijom PROPAGULA (dijelova mikoriznih gljiva), iako su jedini aktivni dio mikoriznih gljiva spore, iz kojih će se razviti nova mikorizna asocijacija
  • Gnojiva na bazi MIKROELEMENATA koja imaju učinak protiv biljnih bolesti. NITI JEDNO BILJNO HRANIVO nema učinak protiv biljnih bolesti, već se u takvim gnojivima nalaze, neprovjereni dodaci (biljni ekstrakti, fungcidi i sl.) koji NISU NAVEDENI na deklaraciji
  • GNOJIVA NA BAZI ANORGANSKOG OBLIKA BAKRA koji NEMAJU KARENCU, iako isti ti oblici anorganskog bakra kao fungicidi imaju vrlo dugu karencu
  • a tek 100% VODOTOPIVI LEONARDIT (taj mi je najdraži) iako je već davno znanstveno dokazano da se djelovanjem tople vode ili vodene pare na leonardid mogu ekstrahirati samo FULVO KISELINE. HUMINSKE KISELINE se ne mogu otopiti u vodi.
  • …..i još puno takvih manipulativnih situacija.

Kako se boriti protiv takvih neutemeljenih manipulacija?

Samo znanjem i korištenjem provjerenih stručnih informacija (stručna literatura, provjereni stručnjaci u praksi). Što vam je baza znanja manja i manje znate, više ste podložni MANIPULACIJI. Ako dvojite o vjerodostojnosti nekog savjeta ili gnojiva u gnojidbi poljoprivrednih kultura, pošaljite upit na mail (ona mala crvena kockica gore na vrhu stranice) i ubrzo ćemo vam poslati stručno mišljenje na vaš upit.

 

INSPIRACIJA je pak poticaj u kojem povjerujemo u nečije ideje, razmišljanja ili pristupu u riješavanju problema na način da se i sami vidimo u njima. I tada više ne razgovaramo u terminima trgovine i reciprociteta (ti meni, ja tebi), tada razgovaramo u terminima zajedničke suradnje u izgradnji nečega u što vjerujemo.

Kod inspirativnog odnosa sve strane ostvaruju zajednički cilj; bez manipulacije.

I upravo se po ta dva pristupa razlikuju prosječni ili solidni uspjesi od onih vrhunskih.

Svaka van serijska korporacija, pokret, ideja, inovacija – nije vođena ljudima koji su manipulirali, nego ljudima koji su inspirirali.

M. Luther King inspirirao je ljude, braća Whright su inspirirali, S.Jobs je inspirirao… Poticali su ljude da vjeruju u njihove ideje, a onda su svi zajedno, vođeni tako sjajnim liderima – mijenjali svijet!

Postoje leaderi, prijatelji, partneri koji nas jednostavno inspiriraju. To su oni ljudi koji u nama potaknu da povjerujemo u projekte, vrijednosti, razmišljanja i ideje. S njima ne trgujemo (ja tebi, ti meni) – s njima istražujemo granice i ostarujemo nove i mjerljive uspjehe.

Trebamo jedni druge. Pitanje je samo hoće li nas povezati neki interes pa ćemo razmjenjivati usluge i težiti reciprocitetu ili će nas povezati inspirativni odnos i korektna suradnja na zajedničkom ostvarenju cilja.

Ljudi žele biti inspirirani, žude za time, žele raditi, davati… baš žele. Žele takve odnose i privatno i poslovno – ne razlikuje se to puno u svojoj srži. I prije nego s nečim započnu, ljudi traže odgovor na pitanje ZAŠTO, a odgovor koji će dobiti biti će – ili manipulacija – ili INSPIRACIJA!

Pozivam Vas da mi se pridružite. Javite se na e-mail: david.gluhic@gnojidba.info, pišite o svojim iskustvima i problemima u gnojidbi, i zajedno učinimo nove pomake u tehnologiji gnojidbe.


Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info