Osnovne tvari i primjena preparata na bazi osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji Nova grupa preparata za poljoprivrednu proizvodnju, bez rezidua i karence za zdravu i ekološku proizvodnju

(Zadnja izmjena članka 12/04/2024)

Osnovne tvari i primjena preparata na bazi osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji

Uzgoj poljoprivrednih kultura vrlo je zahtjevna aktivnost. Jedan od većih problema je kontrola različitih štetnika i bolesti koje mogu pričiniti značajne štete, i time smanjiti ili potpuno uništiti očekivani prinos poljoprivrednih kultura. Da bi se uspješno nosili sa ovim problemima poljoprivrednici koriste različite vrste pesticida (insekticidi, fungicidi, baktericidi i dr.). Iako je primjena pesticida važna tehnološka mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, te kod pravilne primjene ostvaruju dobar učinak, postoji niz nepovoljnih čimbenika koji ograničavaju njihovu upotrebu. Nedvojbeno dolazi do povećanja rezidua u hrani (plodovima, listovima i ostalim dijelovima), razvija se rezistentnost štetnika, toksični su za korisnike pri primjeni, te dolazi do zagađenja okoliša. Zbog sve veće brige za zaštitu ljudi i okoliša, reducira se broj aktivnih tvari i ukidaju preparati, odnosno formuliraju se nove aktivne tvari koje su manje štetne za okoliš i korisnike. Stoga poljoprivrednici traže dodatne mogućnosti i rješenja u borbi protiv štetnika i bolesti.

Odnedavno, na tržištu EU pojavili su se preparati koji su označeni kao OSNOVNE TVARI, koje se mogu koristiti kao dodatna rješenja u borbi protiv štetnika i bolesti.

Dodatna prednost primjene osnovne tvari (preparata na bazi osnovnih tvari) je njihova sukladnost za primjenu u EKOLOŠKKOJ poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način i poljoprivredni proizvođači u ekološkoj proizvodnji imaju dodatne učinkovite mogućnosti za borbu protiv štetnika i biljnih bolesti. Dodatna prednost primjene osnovnih tvari u borbi protiv biljnih bolesti i štetnika je da nema pojava rezistetnosti štetnika na osnovnu tvar.

Osnovne tvari su važan izbor tehnologije u proizvodnji zdravog povrća
Primjenom osnovnih tvari u proizvodnji povrća moguće je ostvariti kvalitetne i visoke prinose plodova povrća bez rezidua pesticida

Što su osnovne tvari i zakonski okvir definicije i primjene osnovnih tvari na razini EU

Osnovne tvari predstavljaju posebnu grupu preparata na tržištu EU, koje su regulirane EZ Uredbom 1107/2009 (te njezinim kasnijim dopunama). Proizvodi koji se nalaze na tržištu, a nisu sukladni navedenoj EZ uredbi NE MOGU se označavati kao proizvodi na bazi osnovnih tvari.

Za potrebe stavaka 2. do 6., članka 23 ove Uredbe (EZ 1107/2009) osnovna tvar je aktivna tvar koja:

  • Nije tvar koja izaziva zabrinutost
  • Nema prisutne sposobnosti za uzrokovanje hormonalnih smetnji, niti neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka
  • Ne koristi se prvenstveno u svrhu zaštite bilje ali je ipak korisna pri zaštiti bilja bilo izravno ili u sredstvu koje sadrži tu tvar i jednostavni razrjeđivač
  • Ne stavlja se na tržište kao sredstvo za zaštitu bilja

Osim navedenog, za potrebe ove Uredbe, aktivna tvar koja ispunjava mjerila „prehrambenog proizvoda“ u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 smatra se također osnovnom tvari. Ako EU Komisija zaključi da mjerila za odobrenje iz stavka ovog članka više nisu ispunjena, donosi se Uredba o povlačenju ili izmjeni odobrenja u skladu s regulacijskim postupkom iz članka 79. stavka 3., te se više navedena aktivna tvar ne može koristiti kao osnovna tvar za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Isto tako, Glavna uprava za zdravlje i potrošače, podnosi izvješće o pregledu za svaku osnovnu tvar, prema kojem se izdaje odobrenje za upotrebu osnovne tvari u skladu sa EZ Uredbom br. 1107/2009. Na taj način postiže se dodatna zaštita zdravlja potrošača i sigurnost u primjeni osnovnih tvari u poljoprivredi.

Idai Nature osnovne tvari quitobasic

Trenutno je sukladno navedenom uredbom, odobrena primjena 21 različite osnovne tvari za primjenu u poljoprivredi na razini EU. Popis osnovnih tvari se stalno nadopunjava novim osnovnim tvarima, pa se čitatelje upućuje na redovno praćenje baze podataka o osnovnim tvarima.

Odobrene osnovne tvari za primjenu u poljoprivredi

U slijedećoj tablici prikazane su odobrene osnovne tvari za primjenu koje se najčešće koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tablica 1. Prikaz osnovnih tvari koje se najčešće primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji i nazivi komercijalnih preparata

Osnovna tvarKomercijalni preparatNamjenaOdobrenje za primjenu sukladno EZ Uredbi 1107/2009
Hitozan hidrokloridQuitobasic (Idai Nature)Fungicidni i baktericidni učinakSANCO/12388/2013
Ekstrakt biljke poljske preslice (Equisetum arvenste L.)Equibasic (Idai Nature)Fungicidni učinakSANCO/12386/2013
LecitinLesoy (Idai Nature)Fungicidni učinak (botricid)SANCO/12798/2014
Natrij hidrogenkarbonatCarbobasic (Idai Nature)Fungicidni učinakSANCO/10667/2015
Ekstrakt koprive (Utrica spp. L.)Urtibasic (Idai Nature)Fungicid, insekticid i akaricidSANTE/11809/2016

Idai Nature gnojiva

Tablica 2. Ostale osnovne tvari odobrene sukladno EZ Uredbi 1107/2009 (izvor podatka: FPS Public Health, Safety of the Food Chain and Environment, Avenue Galilée 5/2, 1210 Brussels, Belgija)

Osnovna tvarNamjenaOdobrenje za primjenu sukladno EZ Uredbi 1107/2009
PivoZa suzbijanje puževaSANTE/11038/2017
Osnovna tvar (Salix spp. L.) cortex (kora vrbe)Aktivator prirodnog obrambenog mehanizma biljakaSANCO/12173/2014
Kalcij-hidroksidSuzbijanje patogenih gljivica (Neonectria galligena)SANCO/10148/2015
Diamonij-fosfatMamac za voćne mušiceSANTE/12351/2015
Aktivni ugljen
(CAS broj 7440-44-0)
Za suzbijanje Esce kod vinove lozeSANTE/11267/2016
FruktozaZa suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)SANCO/12680/2014
Ulje od suncokreta
(min. 75% oleinske kiseline)
Za suzbijanje peplnice na rajčici (Oidium neolycopersici)SANTE/10875/2016
Ulje lukaRepelent za mrkvinu muhu (Psila rosae)SANTE/10615/2018
Laktoserum
(CAS broj 92129-90-3)
Za suzbijanje Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum)SANTE/12354/2015
SaharozaZa suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)SANCO/12388/2013
Natrij-klorid Za suzbijanje peplnice na vinovoj lozi (Erysiphie necator))SANTE/10383/2017
Vodikov peroksid
(CAS broj 7722-84-1)
Fungicidni i baktericidni učinak; za tretiranje sjemenaSANTE/11900/2016
Kravlje mlijekoFungicidni učinak. Za suzbijanje pepelniceSANTE/12816/2019
Prah sjemenki gorušćice (Sinapsis alba L.)Fungicidni učinak. Za tretiranje sjemena.SANTE/11309/2017
Talk
(Magnezij-hidrogen metasilikat)
Insekticidni i akaricidni učinakSANTE/11639/2017
Vinski ocat (max. 10% octene kiseline)Fungicidni i baktericidni učinak, tretiranje sjemena, herbicidni učinakSANCO/12896/2014
Osnovne tvari se sve više primjenjuju u uzgoju vinove loze
Primjena osnovnih tvari ima sve važnije mjesto u vinogradarskoj proizvodnji zbog dokazanog učinka na dodatnu otpornost na plamenjaču, botritis i pepelnicu kod vinove loze

Osnovne karakteristike važnijih odobrenih osnovnih tvari

Hitozan klorid

Pojam hitozan odnosi se na nekoliko derivata koji se razlikuju po svojim kemijskim i fizikalnim svojstvima, ali su izrađeni od glukozaminskih monomera. Derivati hitozana koriste se u medicini, prehrani i kozmetici.

Glukozamin je jedan od najzastupljenijih monosaharida u prirodi.

Dio je strukture hitina, koji izgrađuje vanjski kostur rakova i drugih člankonožaca, kao i stanične stjenke nekoliko gljiva. Hitin je dugolančani polimer N-acetil-glukozamina i pojavljuje se u velikim količinama u prirodi. Hitin kod gljiva ima nekoliko oblika, a također je povezan s nekim vrstama jestivih gljiva. Oblik hitin-glukan iz gljivice Aspergillus niger bio je odobren kao sastojak nove hrane Odlukom Komisije 2011/76/ kojom se odobrava stavljanje na tržište sastojka hitin-glukan na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća.

Hitozan hidroklorid, koji je predmet prijave kao osnovne tvari, proizvodi se deacetilacijom hitina (rakove stanice) i salinizacijom s pomoću klorovodične kiseline da se dobije oblik hidroklorida, kako bi se poboljšala topljivost u vodi. Hitozan hidroklorid životinjskog podrijetla mora biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009) i Uredbom (EZ) br. 142/2011. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je aktivator prirodnog  obrambenog mehanizma biljaka (aktivator, ima fungicidni i baktericidni učinak putem stimulacije prirodnih obrambenih mehanizama).

Uporaba hitozan hidroklorida mora biti u skladu s navedenim uvjetima, a maksimalna dozvoljena količina primjene hitozan hidroklorida za jedan tretman je: 800 gr/Ha.

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI HITOZAN HIDROKLORID (hrvatski jezik) SANCO/12388/2013 (download)

DOSTUPNI KOMERCIJALNI PREPARAT NA BAZI HITOZAN KLORIDA: QUITOBASIC (proizvođač: Idai Nature, Španjolska, zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, Funtana (Poreč), www.agroexpert.hr)

Slika 1. QUITOBASIC – komercijalni preparat na bazi hitozan hidroklorida

Quitobasic


Ekstrakt biljke poljske preslice (Equsetum arvense L.)

Equisetum arvense L. (poljska preslica) je rasprostranjena papratnjača u sjevernoj hemisferi. Uporaba nadzemnih stabljika biljke Equisetum arvense L. poznata je u dodatcima prehrani kao sastojak prije 15. svibnja 1997. Stoga se koncept “priznata pretpostavka sigurnosti” može primijeniti u skladu s EFSA-inim Smjernicama o sigurnosnoj procjeni bilja i biljnih pripravaka namijenjenih za uporabu u obliku sastojaka u dodatcima prehrani. Štoviše, uporaba ove tvari priznata je u tradicionalnoj medicini u nekoliko zemalja Europske Unije te je priznato razdoblje od najmanje 30 godina uporabe u medicinske svrhe kako se zahtijeva Direktivom 2004/24/EZ o određivanju tvari kao tradicionalnog biljnog medicinskog proizvoda.

Kada se koristi za zaštitu biljaka, Equisetum arvense L. proizvodi se kuhanjem u kipućoj vodi sušenih jestivih nadzemnih sterilnih stabljika izvornih europskih rasprostranjenih vrsta papratnjača. Može se zaključiti da ova tvar nema ni trenutačne ni odgođene štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja, kao ni neprihvatljiv utjecaj na okoliš, kada se koristi u skladu s prikladnom uporabom kako je opisano. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je aktivator prirodnog obrambenog mehanizma biljaka (biofungicidni učinak na patogene gljive).

Identifikacija biljke Equisetum arvense L. kao jestive podrazumijeva da se Uredbe (EZ) br. 178/2002 o sigurnosti hrane primjenjuje, što posljedično uključuje i poštivanje svih najviših dopuštenih razina kemijskih i bioloških zagađivača koje su zakonski utvrđene za tu vrstu dodatka prehrani.

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI EKSTRAKTA BILJKE POLJSKE PRESLICE (hrvatski jezik) SANCO/12386/2013 (download)

DOSTUPNI KOMERCIJALNI PREPARAT NA BAZI EKSTRAKTA POLJSKE PRESLICE (više na slijedećem linku): EQUIBASIC (proizvođač: Idai Nature, Španjolska, zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, Funtana (Poreč), www.agroexpert.hr)

Slika 2. EQUIBASIC – komercijalni preparat na bazi ekstrakta preslice

Equibasic ekstrakt preslice


Osnovna tvar lecitin

Lecitini ispunjavaju kriterije za ‘prehrambeni proizvod’, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002. Lecitini su odobreni kao prehrambeni aditiv, pod brojem E322, Uredbom (EU) br. 231/2012.

Uzimajući u obzir zaključke EFSA-e o primjeni osnovne tvari za lecitine, količinu primjene i uvjete uporabe koji su detaljno opisani, zaključeno je kako uporaba lecitina ne bi dovela do zabrinutosti za ljudsko zdravlje. Nadalje, ne očekuju se ostatci jer uvjeti uporabe ne bi značajno povećali pozadinsku razinu zbog prirodnog nastanka tvari. Lecitini nisu zabrinjavajuće tvari i nemaju svojstvenu sposobnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava (prema privremenim kriterijima iz Uredbe 1107/2009), neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je fungicid. Identifikacija lecitina kao sastojka hrane podrazumijeva primjenu Uredbe (EZ) br. 178/2002 o sigurnosti hrane.

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI LECITIN (hrvatski jezik) SANCO 12798 (download)

DOSTUPNI KOMERCIJALNI PREPARAT NA BAZI LECITINA: LESOY (proizvođač: Idai Nature, Španjolska, zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, Funtana (Poreč), www.agroexpert.hr)

Slika 3. LESOY – komercijalni preparat na bazi lecitina soje


Osnovna tvar natrij hidrogenkarbonata

Natrijev hidrogenkarbonat ispunjava kriterije za ‘prehrambeni proizvod’, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

Uzimajući u obzir zaključke EFSA-e o primjeni osnovne tvari za natrijev hidrogenkarbonat, količinu primjene i uvjete uporabe koji su detaljno opisani u prilozima I. i II, zaključeno je da uporaba natrijeva hidrogenkarbonata ne bi dovela do zabrinutosti za ljudsko zdravlje. Nadalje, ne očekuje se da će uvjeti uporabe uzrokovati prisutnost zabrinjavajućih ostataka u hrani ili životinjskoj hrani.

Natrijev hidrogenkarbonat nema svojstvenu sposobnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava (prema privremenim kriterijima iz Uredbe 1107/2009), neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka te se ne koristi prvenstveno u svrhu zaštite bilja, ali je ipak koristan za zaštitu bilja u proizvodu koji se sastoji od ove tvari i vode. Naposljetku, ne stavlja se na tržište kao sredstvo za zaštitu bilja. Može se zaključiti da ova tvar nema ni trenutačne ni odgođene štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja, kao ni neprihvatljiv utjecaj na okoliš kada se koristi u skladu s prikladnom uporabom kako je opisano u Prilogu II. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je fungicid.

Identifikacija natrijeva hidrogenkarbonata kao sastojka hrane podrazumijeva primjenu Uredbe (EZ) br. 178/2002 o sigurnosti hrane

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI NATRIJ HIDROGENKARBONATA (hrvatski jezik) SANTE 10667 (download)

DOSTUPNI KOMERCIJALNI PREPARAT NA BAZI NATRIJ HIDROGENKARBONATA: CARBOBASIC (proizvođač: Idai Nature, Španjolska, zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, Funtana (Poreč), www.agroexpert.hr)

Slika 4. CARBOBASIC – komercijalni preparat na bazi natrij-hidrogen karbonata

Carbobasic Idai Nature


Primjena preparata na bazi osnovnih tvari nalazi sve više mjesta u uzgoju jabuke, zbog mogućnosti manje upotrebe klasičnih zaštitnih sredstava i ostatak rezidua u plodovima jabuke

Osnovna tvar ekstrakt koprive (Urtica spp.)

Uzimajući u obzir zaključke EFSA-e o primjeni ekstrakta koprive kao osnovne tvari, količinu primjene i uvjete uporabe koji su detaljno opisani, zaključeno je kako uporaba ekstrakta kpprive ne bi dovela do zabrinutosti za ljudsko zdravlje. Nadalje, ne očekuju se ostatci jer uvjeti uporabe ne bi značajno povećali pozadinsku razinu zbog prirodnog nastanka tvari. Ekstrakti koprive nisu zabrinjavajuće tvari i nemaju svojstvenu sposobnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava (prema privremenim kriterijima iz Uredbe 1107/2009), neurotoksičnih ili imunotoksičnih učinaka. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je fungicid, insketicid i akaricid.

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI EKSTRAKTA KOPRIVE (engleski jezik) SANTE 11809 (download)

DOSTUPNI KOMERCIJALNI PREPARAT NA BAZI EKSTRAKTA KOPRIVE: URTIBASIC (proizvođač: Idai Nature, Španjolska, zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, Funtana (Poreč), www.agroexpert.hr)

Slika 4. URTIBASIC – komercijalni preparat na bazi ekstrakta koprive


Kontakt i dodatne informacije za preparate na bazi osnovnih tvari IDAI NATURE:

Zastupnik: Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana (Poreč), tel: 098/435-129, web: www.agroexpert.hr

mail: david.gluhic@agroexpert.hr

Želite znati više o specijanim proizvodima na bazi osnovnih tvari? Link na katalog specijalnih proizvoda; BIOKONTROLA (IDAI NATURE) 2021. godina (Hrvatska)

DISTRIBUTERI I PRODAJA (HR):

Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22. Jastrebarsko, tel: 01/6271-543, www.kokot-agro.hr

Vino Artis d.o.o., Istarska 29, Višnjan (Poreč), tel: 052/449-173, www.vinoartis.hr

DISTRIBUTERI I PRODAJA (SLO):

Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64A, 2000 Maribor, tel: 02/421-5363, www.jurana.com

Idai Nature gnojiva