Carbotecnia gnojiva Posebno formulirana gnojiva na bazi niskomolekulanih karboksilnih kiselina (LMW)

Carbotecnia gnojiva za tržište Hrvatske i Slovenije

(Zadnja izmjena članka 05/01/2024)

Carbotecnia gnojiva

Carbotecnia S.L. španjolska tvrtka, koja od 1999. godine proizvodi posebno formulirana gnojiva na bazi niskomolekulanih karboksilnih kiselina (LMW) posebnim patentiranim procesom u vlastitiom pogonu u mjestu Manzanares u Španjolskoj. Niskomolekulane karboksilne kiseline čine organski kompleks sa makro i/ili mikroelementima koji se lako i brzo usvajaju preko lista ili korijena, te omogućuju vrlo dobar učinak u gnojidbi. To se posebno tiče dva važna elementa u gnojidbi poljoprivrednih kultura; kalija (K) i kalcija (Ca).

Carbotecnia logo

Što su niskomolekularne karboksilne kiseline?

Karboksilne kiseline su spojevi koji se na prirodan način stvaraju u biljkama te ih biljke lako uključuju u svoje fiziološke procese. Učinci gnojiva koje proizvodi tvrtka Carbotecnia na bazi niskomolekularnih karboksilnih kiseline, slične su onima koje se prirodnim putem, događaju u brojnim fiziološkim procesima u biljci.

Niskomolekularne karboksilne kiseline (LMW) su moćni agensi za kompleksiranje, omogućujući bolju upotrebu hranivih elemenata s kojima su spojeni, kada se ti elementi primjenjuju kao anorganske soli, ili su spojeni s drugim agensima za kompleksiranje.

Glavne prednosti gnojiva na bazi niskomolekularnih karboksilnih kiselina (LMW) su bolja kvaliteta plodova, veći prinos i poboljšana mobilnost hranjiva u biljku kroz korijen i list u svim agroekološkim uvjetima.

Što su karboksilne kiseline? (stručni članak, engleski jezik, Wikipedia)

Učinak niskomolekulanih karboksilnih kiselina na biljke
Brojni pozitivni učinci kod primjene gnojiva na bazi niskomolekularnih karboksilnih (organskih) kiselina u gnojidbi poljoprivrednih kultura

Usporedba niskomolekularnih karboksilnih kiselina i ostalih helazizirajućih spojeva u proizvodnji gnojiva

Primjena gnojiva na bazi niskomolekularnih karboksilnih kiselina najveću prednost ostvaruje u vrlo maloj molekuli kompelsnog organskog spoja, koji je značajno manji od ostalih organskih spojeva, i time se omogućava brzo i lako usvajanje u svim agroekološkim uvjetima. To se posebno ističe u folijarnoj gnojidbi pri visokim temperaturama zraka (ljeto), kada je ispravanje vode sa površine lista i ploda vrlo brzo. U takvim uvjetima, brzo usvajajnje gnojiva na bazi karboksilnih kiselina je značajna prednosti, u usporedbi sa ostalim oblicima folijarnih gnojiva.

Usporedba veličina organskih kiselina i niskomolekularnih karboksilnih kiselina
Usporedba veličina niskomolekularnih karboksilnih kiselina (LMW) i ostalih organskih spojeva koji se koriste za kompleksiranje sa makro i/ili mikro elementima u proizvodnji gnojiva

Pregled proizvoda i globalna prisutnost tvrtke Carbotecnia

Danas, tvrtka Carbotecnia ima vrlo široki spektar različitih gnojiva, sa više od 100 različitih proizvoda. Globalno, tvrtka je prisutna na svim kontinentima i svim važnijim tržištima; Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji. To samo potvrđuje kvalitetu gnojiva i pozitivnu reakciju brojnih poljoprivrednih proizvođača, bez obzira na lokaciju na globalnoj karti poljoprivredne proizvodnje.

Globalna prisutnost tvrtke Carbotecnia na svim kontinentima sa svojim gnojivima.
Gnojiva tvrtke Carbotecnia prisutni su na svim kontinentima i u svim agroekološkim uvjetima poljoprivredne proizvodnje

Pregled proizvoda po grupama

Cijela gama gnojiva podijeljena je u slijedećih 11 grupa proizvoda:

 • SPECIJALNA GNOJIVA
 • NPK FORMULACIJE
 • KOREKTORI NEDOSTATKA MAKRO I/ILI MIKRO HRANIVA
 • AMINOKISELINE
 • REGULATORI pH
 • GNOJIVA NA BAZI ORGANSKE TVARI
 • STANDARDNI PROIZVODI
 • GNOJIVA ZA PRIMJENU U EKSTENZIVNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
 • GNOJIVA ZA ORGANSKU (EKOLOŠKU) POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
 • GNOJIVA ZA BIODINAMIČKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (sukladno Demetra standardu)
 • CARBOFOL LINIJA GNOJIVA

Gnojiva Carbotecnia u plasteničkoj proizvodnji paprike

Ponuda Carbotecnia gnojiva za tržište Hrvatske i Slovenije

Za poljoprivredne proizvođače na tržištu Hrvatske i Slovenije, u 2024. godini dostupna su slijedeći proizvodi:

 • CARBO ECO POTASI K – gnojivo na bazi kalija (K) u komplesku sa polikarboksilnom kiselinom (na tržištu Hrvatske dostupan od 1.1.2023 godine)
 • CARBOFOL ACAO – posebno formulirano gnojivo na bazi sumpora (S) u kompleksu sa polikarboksilnom kiselinom, važan za veću otpornost poljoprivrednih kultura na pepelnicu (zamjena za gnojivo IDAI S-SYSTEM).
 • TURBOCALCIO PLUS – mikrogranulirano gnojivo sa 40,5% CaO, za primjemu kroz sustave kapanja, bez nitrata, sulfata, karbonata ili klorida. Jedinstvena kombinacija kalcija (Ca) u kompleksu sa polikarboksilnim kiselinama, potpune topivosti bez obzira na uvjete u tlu (link o proizvodu TURBOCALCIO PLUS na You Tube video servisu)

Turbocalcio plus novo gnojivo tvrtke Carbotecnia na bazi kalcija (Ca)


Zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana (Poreč), tel: 098/435-129 (dr.sc. David Gluhić), mail: david.gluhic@agroexpert.hr,  www.agroexpert.hr

Prodajni partneri (HR):

 • Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko, tel: 01/5616-370, mail: kokot-agro@kokot-agro.hr, www.kokot-agro.hr
 • Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173, mail: info@vinoartis.hr, www.vinoartis.hr

Zastupnik i distirbuter (SLO): Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64A, 2000 Maribor, tel: 02/421-5363, mail: jurana.doo@siol.net, www.jurana.com