CARBOFOL SEC Tekuća otopina Na-hidrogenkarbonata protiv pepelnice

(Zadnja izmjena članka 15/06/2024)

Carbofol SEC

Carbofol SEC je novi tekući preparat na bazi osnovne tvari Na-hidrogenkarbonata tvrtke Carbotecnia (Španjolska), za učikovitu borbu protiv pepelnice na brojnim poljoprivrednim kulturama; od vinove loze, jabuke do različitih povrtnih kultura, poput lubenica, tikvica ili lisnatog povrća. Snažan i siguran učinak protiv pepelnice, bez karence i rezidua.

Carbotecnia logo

Preparat Carbofol SEC proizveden je na bazi Na-hidrogenkarbonata (osnovne tvari) te je sukladno EZ uredbi 2021/1165 dozvoljen za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Osnovne tvari i primjena preparata na bazi osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji (link na stručni članak na portalu Gnojidba.info)

Kako radi Carbofol SEC?

Otopina preparata ima visoku pH vrijednost (ph=8,5) te zbog alkalne pH vrijednosti spriječava razvoj štetnih gljivica i klijanja spora na površini lista ili ploda.

Osim toga ima snažan učinak sušenja (tzv. dry effect), na postojeće gjivice te isušivanjem patogenih gljivica prekida njihov razvoj. Iako jednostavan mehanizam rada, iznimno je učinkovit jer patogene gljivice (pepelnica) ne mogu razviti rezistetnost na otopinu Na-hidrogenkarbonata.

Pepelnica je sve veći problem u uzgoju vinove loze, u svim klimatskim uvjetima. Redovnom primjenom preparata Carbofol SEC spriječava se jači razvoj pepelnice u vinogradu.

Prednosti primjene u poljoprivrednoj proizvodnji

  • Gotova tekuća otopina Na-hidrogenkarbonata za brzu i učikovitu primjenu, bez potrebe za dodatnim mješanjem i otapanjem kao kod praškastih preparata
  • Ne ostavlja rezidue na plodovima
  • Bez stvaranja ožegotina kod primjena tijekom ljetnog perioda
  • Kompatibilan sa preparatima na bazi sumpora (S) – jednostavna primjena za dodatni učinak u borbi protiv pepelnice
  • BEZ KARENCE i REZIDUA
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 2021/1165

DOZE PRIMJENE PREPARATA

Način primjene:
Doza primjene:
Folijarna gnojidba (vinova loza):
2,5 lit/ha (0,25 lit/100 lit. vode)
Folijarna gnojidba (ostale kulture):
2,5 lit/ha (0,25 lit/100 lit. vode)
Napomena: Ne primjenjivati u cvatnji.

Napomena: Broj tretmana ovisi o pritisku razvoja pepelnice na poljoprivrednim kulturama. Primjenjuje se 4-6 tretmana tijekom jedne vegetacije. Razmak između pojedinih tretmana 7-14 dana.

Sastav preparata CARBOFOL SEC

Carbofol SEC je tekuća otopina na bazi Na-hidrogenkarbonata, te je sukladno EZ normi 1107/2009 svrstan u preparata na bazi osnovnih tvari.

Parametar
Vrijednost:
pH otopine (konc. 1%)
12,0-13,0
Gustoća otopine
1,30-1,33 g/mL

Proizvođač: Carbotecnia SL., C/Princesa, 25, 1º, Oficina 5, 28008 MADRID (ŠPANJOLSKA)

Napomena za čuvanje i primjenu gnojiva:
Čuvati na temperaturi od 5-25°C, u suhom prostoru. U kontaktu sa očima i kožom isprati sa puno vode. Čuvati samo u original amabalaži. Proizvođač jamči za kvalitetu i sastav proizvoda ali ne može jamčiti za upotrebu proizvoda. Učinak gnojiva ovisi o vrsti i starosti biljke, agroekološkim uvjetima, temperature i tipa tla. Ne prekoračiti preporučene doze primjene.

Distributeri i prodajni partneri:

HRVATSKA (HR):

  • Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko, tel: 01/5616-370, mail: kokot-agro@kokot-agro.hr
  • Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173, mail: info@vino-artis.hr

SLOVENIJA (SLO):

  • Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64A, 2000 Maribor, tel: 02/421-5363, mail: jurana.doo@siol.net