Bioprimus NPK 572 Organsko-mineralno ekološko gnojivo sa visokim sadržajem fosfora u organskom obliku

(Zadnja izmjena članka 19/02/2024)

Organsko mineralno gnojivo BIOPRIMUS 572 proizlazi iz homogene mješavine humificiranog stajskog gnoja, mesnog brašna, s mikroniziranim sumporom i kalcijem. Izvorne sirovine su mehanički obrađene, hladno miješane i peletirane.

BIOPRIMUS 572 je idealno gnojivo za osnovnu gnojidbu svih poljoprivrednih kultura jer su pozitivne karakteristike prirodnog humificiranog stajskog gnojiva kombinirane s učinkom hidroliziranih proteina bogatih aminokiselinama iz mesnog brašna, integriranih s kalcijem i sumporom, važnim elementima za kompletnu ishranu poljoprivrednih kultura. Humificirani stajski gnoj, bogat huminskim i fulvo kiselinama, potiče optimalnu mikrobiološka aktivnost tla, bolje korištenje hranjivih tvari prisutnih u tlu, uključujući i fosfor zahvaljujući stvaranju fosfo–humata. Hidrolizirani životinjski proteini izvor su aminokiselina, hormona, enzima i vitamina koji imaju pozitivan učinak na rast i razvoj biljaka.

Gnojivo BIOPRIMUS NPK 572 važan je izvor fosfora (P) za uzgoj poljoprivrednih kultura u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Slika 1. Gnojivo BIOPRIMUS NPK 572, proizvođač Agrifumax, Italija (distributeri za HR tržište; Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko i Vino Artis d.o.o., Višnjan)

Glavne prednosti primjene gnojiva BIOPRIMUS 572 su:

  • poboljšanje fizičko-mehaničke strukture tla, kao i bolja apsorpcija hranjivih tvari zahvaljujući prisutnosti huminskih i fulvo kiselina;
  • održavanje optimalne mikrobne flore zahvaljujući prisutnosti prirodno humificiranog stajskog gnoja (bez upotrebe visoke temperature i ostalih termičkih postupaka obrade organske tvari)
  • stvaranje humo-mineralnih agregata, poboljšanje poroznosti, prozračnosti, i sposobnosti zadržavanja vode
  • povećanje kapaciteta zadržavanja kationskog kapaciteta tla
  • visoka količina tzv. FOSFO-HUMATA; organskog kompleksa huminskih kiselina i fosfora, koje poboljšavaju učinak gnojidbe fosforom (pogotovo na karbonatnim tlima, sa visokom količinom vapna u tlu)

Izvorne sirovine: prirodno humificirani stajski gnoj, hidrolizirani životinjski proteini, mesno brašno, elementarni sumpor

Napomena: sve sirovine potiču iz kontroliranih ekoloških uzgoja ili ekoloških izvora

Gnojivo BIOPRIMUS NPK 572 je proizveden sukladno EZ normi 834/2007 za primjenu u gnojidbi poljoprivrednih kultura u ekološkom uzgoju.

SASTAV GNOJIVA:

Hranivi elementKoličina
Dušik (N) organski5%
Fosfor (P2O5) ukupni7%
Kalij (K2O) topiv u vodi2%
Kalcij (CaO) ukupni9%
Magnezij (MgO) ukupni0,7%
Sumpor (SO3) ukupni10%
Cink (Zn) ukupni0,02%
Ugljik (C) organski28%
Huminske i fulvo kiseline4%
pH7,0
Organsko-mineralno gnojivo BIOPRIMUS važan je izvor fosfora (P) za ekološku gnojidbu vinograda i ostalih drvenastih kultura

DOZE PRIMJENE GNOJIVA:

KulturaDoza primjene gnojiva BIOPRIMUS
Vinova loza400-800 kg/ha
Maslina600-1.200 kg/ha
Badem600-1.000 kg/ha
Ostale voćne kulture700-1.200 kg/ha
Pšenica, ječam600-800 kg/ha
Kukuruz1.200-1.500 kg/ha
Soja, suncokret800-1.200 kg/ha
Povrtne kulture (plastenici)700-1.000 kg/ha
Povrtne kulture (otvoreno polje)1.000-1.300 kg/ha

Napomena: Doze primjene gnojiva BIOPRIMUS potrebno je prilagoditi agroekološkim uvjetima uzgoja poljoprivrednih kultura, te stanju i starosti nasada drvenastih kultura

PROIZVOĐAČ: E.B.F. Euro Bio Fert S.r.l., Località Carzaghetto – 46013 Canneto Sull’Oglio (MN), ITALIJA

Gdje kupiti gnojivo BIOPRIMUS NPK 572?

Kod nacionalnih distributera za područje Hrvatske:

  • Kokot Agro d.o.o., Trešnejvka 22, 10 450 Jastrebarsko, tel: 01/6271-543
  • Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan (Istarska županija), tel: 052/449-173

Dodatni materijali o gnojivu BIOPRIMUS NPK 572:


Više informacija o važnosti gnojidbe fosforom, možete pročitati u slijedećem stručnom članku: FOSFOR U GNOJIDBI POLJOPRIVREDNIH KULTURA