Team Microgranulo Mikoriza u obliku mikrogranula za direktnu primjenu u tlo/kod sadnje

(Zadnja izmjena članka 12/02/2024)

TEAM MICROGRANULO (mikoriza) je posebno formulirani proizvod u obliku mikrogranula koji sadrži spore mikorizne gljivice Rhizoglomus irregulare (soj BEG72) i Funneliformis mossaea (soj BEG234). Ukupna koncentracija spora iznosi 50 spora/gramu gnojiva. Zbog oblika mikrogranula, primjenjuje se direktno u tlo, kod sadnje drvenastih kultura (maslina, vinova loza, jabuka i dr.) te kod sadnje ostalih poljoprivrednih kultura (povrće, cvijeće i dr.).

Preparat TEAM MICROGRANULO posjeduje ECOCERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (EC 848/2018).

Atens logo

Sojevi mikoriznih gljivica Rhizoglomus irregulare (soj BEG72) i Funneliformis mossaea (soj BEG234) ekskluzivna su selekcija visokoučinkovitih sojeva, tvrtke Atens (Agrotecnologias Naturales Atens) iz Španjolske, što jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda Team Microgranulo.

Team Microgranulo mikoriza
Zbog mogućnosti direktne primjena u tlo, primjena je jednostavna i brza, te ne zahtjeva nikakvu posebnu pripremu prije prmjene (nije potrebno otapati u vodi i slično).

Primjena preparata Team Microgranulo (mikoriza) ima višestruke poztivne učinke na poljoprivredne kulture, kao što su:

 • Značajno povećanje mase i volumena korijena (i do 1.000x) što omogućava značajno bolje usvajanje vode i hraniva u tlu
 • Bolje zdravstveno stanje biljaka (veća otpornost na patogene organizme i na stresne uvjete)
 • Ujednačeni rast biljaka i plodova
 • Viši prinos
 • Povećani sadržaj bioaktivnih sastojaka (vitamini, polifenoli, karotenoidi i dr.) koji djeluju inhibitorno na rast patogenih organizama u tlu zbog kompeticije za vodom, hranom i životnim prostorom u tlu (zoni korijena)
 • Povećana otpornost na biljne bolesti
 • Povećan vigor biljaka zbog veće raspoložive količine auxina, siderofora i ostalih korisnih metabolita mikoriznih gljivica
 • Bolja vitalnost i plodnost tla
 • Smanjeno usvajanje teških metala (kadmij, živa, krom i dr.) iz tla

NAPOMENA: Preparat Team Microgranulo nije namjenjen za mikorizaciju borovnice i kestena. Za ove kulture potreban je posebna vrsta mikoriznih gljivica.

DOZA PRIMJENE PREPARATA TEAM MICROGRANULO

Dozu primjene potrebno je prilagoditi kulturi i veličini sadnice za koju se primjenjuje mikoriza. Preporučene doze primjene prikazane su u slijedećoj tablici:

Poljoprivredna kulturaDoza primjene
Sadnice drvenastih kultura (voćke)10-20 grama/sadnom mjestu (500-1.000 spora)
Sadnice vinove loze, povrća, jagode i cvijeća4-5 grama po sadnici
Priprema substrata za sjetvu/sadnju1-2 kg/1 m3 substrata
Primjena u tlo (priprema za sjetvu ili sadnju)3 kg/1.000 m2

Mala doza primjene (10-20 grama/sadnici drvenastih kultura) za visoku količinu spora – 500-1.000 spora po jednoj sadnici za siguran učinak na rast i razvoj korijena i bolje usvajanje vode i hraniva u svim stresnim uvjetima.

NAPOMENA: Preparat TEAM MICROGRANULO ne sadrži propagule (dijelove hifa mikoriznih gljiva) već isključivo samo aktivne spore mikoriznih gljivica.

Mikoriza na korijenu
Razvoj mikorize na korijenu biljke (izvor fotografije: https://www.atens.es/es/produccion-micorriza-vivo-vs-vitro/)

PROIZVOĐAČ: ATENS – Agrotecnologias Naturales Atens, Ctra.T-214, s/n, Km 4,125 43762 La Riera de Gaia, Tarragona, Španjolska

TEAM MICROGRANULO
(katalog, *.pdf format)

Team Microgranulo katalog


ZASTUPNIK (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana (Poreč), tel: 098/435-129

DISTRIBUTERI (HR):

 • Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 430 Jastrebarsko, tel: 01/516-6370
 • Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173
Preporučena cijena preparata Team Microgranulo (12.2.2024)
Pakiranje 200 grama: 7,30 EUR + 5% PDV
Pakiranje 3 kg: 59,06 EUR+5% PDV