Team Horticola Mikoriza visoke koncentracije spora za profesionalne korisnike

Team Horticola mikoriza

(Zadnja izmjena članka 02/10/2023)

TEAM HORTICOLA (mikoriza) je posebno formulirani proizvod u obliku mikrogranula sa VISOKOM KONCENTRACIJOM SPORA mikoriznih gljivica Rhizoglomus irregulare (soj BEG72) i Funneliformis mossaea (soj BEG234) namjenjen za profesionalne korisnike u poljoprivrednoj proizvodnji. UKUPNA KONCENTRACIJA SPORA IZNOSI 1.000 SPORA na 1 gram preparata (ili 1.000.000 spora u jednom kilogramu proizvoda). Osim mikoriznih gljiva, preparat je obogaćen i korisnim bakterijama iz roda Baccilus; Bacillus megaterium MHBM77 i Bacillus megaterium MHBM06, te je stoga učinak preparata TEAM HORTICOLA izvaredan u primjeni kod svih poljoprivrednih kultura.

Osnovu preparata TEAM HORTICOLA čini mikorizna gljivica Rhizoglomus irregulare, soj BEG72 (soj u vlasništvu tvrtke Atens) koji je najviše istraženi soj mikorizne gljivice u brojnim znanstvenim istraživanjima (više od 200 znastvenih radova), koji su potvrdili izvaredne učinke u mikorizaciji brojnih poljoprivrednih kultura.

Preparat TEAM HORTICOLA posjeduje ECOCERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (EC 848/2018).

Atens logo

Sojevi mikoriznih gljivica Rhizoglomus irregulare (soj BEG72) i Funneliformis mossaea (soj BEG234) ekskluzivna su selekcija visokoučinkovitih sojeva, tvrtke Atens (Agrotecnologias Naturales Atens) iz Španjolske, što jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda Team Horticola.

Team Horticola mikoriza pakiranje 1 kg

Preparat je namjenjen za primjenu kroz sustav fertirigacije kod povrća i jagode (prvi tretman nakon sadnje), prskanjem gotove otopine u sadne jame kod sadnje drvenastih kultura i ukrasnog bilja, te zalijevanjem u tlo kod starih stabala.

Team Horticola mikoriza jagoda
Primjena mikorize ima važno mjesto u tehnologiji uzgoja jagode i postizanja visokog prinosa plodova.

Primjena preparata Team Horticola (mikoriza) ima višestruke poztivne učinke na poljoprivredne kulture, kao što su:

 • Značajno povećanje mase i volumena korijena (i do 1.000x) što omogućava značajno bolje usvajanje vode i hraniva u tlu
 • Kombinirani preparat na bazi mikriznih gljivica uz dodatak korisnih bakterija Bacillus sp.
 • Bolje zdravstveno stanje biljaka (veća otpornost na patogene organizme i na stresne uvjete)
 • Ujednačeni rast biljaka i plodova
 • Viši prinos
 • Povećani sadržaj bioaktivnih sastojaka (vitamini, polifenoli, karotenoidi i dr.) koji djeluju inhibitorno na rast patogenih organizama u tlu zbog kompeticije za vodom, hranom i životnim prostorom u tlu (zoni korijena)
 • Povećana otpornost na biljne bolesti
 • Povećan vigor biljaka zbog veće raspoložive količine auxina, siderofora i ostalih korisnih metabolita mikoriznih gljivica
 • Bolja vitalnost i plodnost tla
 • Smanjeno usvajanje teških metala (kadmij, živa, krom i dr.) iz tla

NAPOMENA: Preparat Team Horticola nije namjenjen za mikorizaciju borovnice i kestena. Za ove kulture potreban je posebna vrsta mikoriznih gljivica.

DOZA PRIMJENE PREPARATA TEAM HORTICOLA

Dozu primjene potrebno je prilagoditi kulturi i veličini sadnice za koju se primjenjuje mikoriza. Preporučene doze primjene prikazane su u slijedećoj tablici:

Poljoprivredna kulturaDoza primjene
Pojedinačna stabla drvenastih kultura (starija rodna stabla)2.500 spora/stablu (2,5 grama/stablu)
Pojedinačna stabla drvenastih kultura prilikom sadnje (mlada stabla) ili drvenaste sadnice u loncima250-500 spora/sadnici ili loncu (0,25-0,5 grama/sadnici)
Primjena mikorize kroz sustav fertirigacije (povrće, jagoda, novi nasadi voćaka/vinove loze u gustom sklopu i sl.)1 kg/ha
Priprema substrata za sjetvu/sadnju100-200 grama/1 m3 substrata
Primjena u tlo (priprema za sjetvu ili sadnju)100 grama/1.000 m2

Visoka koncentracija spora mikoriznih gljivica u preparatu (1.000 spora/1 gram) jamstvo su sigurnog učinka na poljoprivredne kulture.

NAPOMENA: Preparat TEAM HORTICOLA NE SADRŽI PROPAGULE (dijelove hifa mikoriznih gljiva) već isključivo samo aktivne spore, iz koji se razvija nova mikorizna asocijacija na korijenu biljke.

Spore ili propagule; što je što u tehnologiji mikorize?

Mikoriza korijen
Razvoj mikorize na korijenu biljke.

PROIZVOĐAČ: ATENS – Agrotecnologias Naturales Atens, Ctra.T-214, s/n, Km 4,125 43762 La Riera de Gaia, Tarragona, Španjolska

TEAM HORTICOLA
(katalog, *.pdf format)

Team Horticola mikoriza


ZASTUPNIK (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana (Poreč), tel: 098/435-129

DISTRIBUTERI (HR):

 • Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, 10 430 Jastrebarsko, tel: 01/516-6370
 • Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173

Preporučena cijena (na dan 19/10/2022) za pakiranje od:

 •  1 kg: 1.376,11+25% PDV