NATURDAI S-SYSTEM Novo gnojivo na bazi sumpora sa sistemičnim učinkom

(Zadnja izmjena članka 10/09/2022)

Naturdai S-System

NATURDAI S-Sysgtem je novi preparat na bazi visoke količine sumpora u obliku sumpora u polikarboksilnom obliku španjolske tvrtke IDAI NATURE koja je globalni lider u proizvodnji preparata za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Preparat ima preventivni i kurativni učinak na brojne biljne bolesti pogotovo pepelnice, kod brojnih poljoprivrednih kultura (krastavci, rajčica, jagoda, vinova loza i dr.), BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA. Posebnost preparata Naturdai S-System je sistemični učinak, potpuno usvajanje preko korijena ili lista.

Preparat NATURDAI S-SYSTEM proizveden je sukladno EZ uredbi 834/2007 te za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Eko certifikati za gnojiva maslina

Što je sumpor u polikarboksilnom obliku i kako djeluje na podizanje aktivne otpornosti poljoprivrednih kultura na pepelnicu?

Sumpor u polikarboksilnom obliku je posebna molekula sumpora koja se može brzo i lako usvojiti u list i korijen biljaka. Zbog visoke količine sumpora (32% SO₃) potiče sintezu JASMONIČNE (JA) I SALICILNE (SA) kiseline unutar biljke, koji imaju snažan ihnibitorni učinak na enzime koje luče patogene gljivice, uzročnici pepelenice (Podosphaera aphanis – pepelnica jagode, Uncinula necator – pepelnica vinove loze, Erysiphe cichoracearum – pepelnica krastavaca, Podosphaera leucotricha – pepelnica jabuke i dr.).

Na taj način primjena preparata NATURDAI S-SYSTEM podiže AKTIVNU OTPORNOST biljaka na pepelnicu. Stoga preparat NATURDAI S-SYSTEM nema nikakakv toksičan učinak te preparat nema KARENCE

Slika 1. Podosphaera aphanis – pepelnica jagode čini sve više problema u intenzivnom uzgoju jagode, te sve više uzgajivača jagoda koristi preparat NATURDAI S-SYSTEM kao dodatni preparat u borbi protiv pepelnice

Prednosti primjene preparata NATURDAI S-SYSTEM u poljoprivrednoj proizvodnji

  • Visoka količina sumpora (32%) u kompleksu sa polikarboksilnom kiselinom ima izraženi sistemični učinak – brzo usvajanje i translokacija po cijeloj biljci
  • Potiče sintezu jasmonične kiseline (JA) i salicilne kiseline (SA) i time podiže AKTIVNU OTPORNOST BILJKE na infekciju pepelnicom
  • NE ISPIRE SE KIŠOM – važan za primjenu u nepovoljnim klimatskim uvjetima (učestala kiša)
  • Ne ostavlja rezidue na plodovima
  • Bez stvaranja ožegotina kod primjena tijekom ljetnog perioda
  • Kompatibilan sa ostalim fungicidima i preparatima na bazi bakra i sumpora – BEZ KARENCE
  • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007

Slika 2. Preparat NATURDAI S-SYSTEM na bazi sumpora u karboksilnom obliku, proizvođač IDAI NATURE, Španjolska

 

DOZE PRIMJENE PREPARATA NATURDAI QUITOBASIC

Način primjene:
Doza primjene:
Folijarna gnojidba (sve kulture):
1,5-2,0 lit/ha (0,15-0,20 lit/100 lit. vode)
Folijarna gnojidba (vinova loza):
1,5-3,0 lit/ha (0,15-0,30 lit/100 lit. vode)
Fertirigacija
3-5 lit/ha; više puta tijekom vegetacije

Napomena: Broj tretmana ovisi o pritisku razvoja bolesti na poljoprivrednim kulturama. Primjenjuje se 4-6 tretmana tijekom jedne vegetacije. Razmak između pojedinih tretmana 7-14 dana.

Parametar
Količina (%)
Sumpor (SO3) u kompleksu sa polikarboksilnom kiselinom
32,0%
Mangan (Mn)
1,0%
Cink (Zn)
1,0%
pH otopine (konc. 1%)
5,8
Gustoća otopine
1,25 g/mL

Slika 3. Zdrav prinos grožđa bez pojave pepelnice na bobica i listu nakon primjene preparata NATURDAI S-SYSTEM

 

Više o preparatu NATURDAI QUITOBASIC u slijedećem letku:

Gnojivo S-System katalog