NATURDAI QUITOBASIC Siguran učinak eko preparata na bazi hitozana

(Zadnja izmjena članka 22/02/2024)

Naturdai Quitobasic

NATURDAI QUITOBASIC je novi proizvod na bazi hitozan hidroklorida proizveden ekstrakcijom iz prirodnih izvora – ljuske različitih vrsta morskih mekušaca (rakova) španjolske tvrtke IDAI NATURE koja je globalni lider u proizvodnji preparata za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Preparat ima preventivni i kurativni učinak na brojne biljne bolesti te izraženi baktericidni učinak na poljoprivrednim kulturama, BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA.

Preparat NATURDAI QUITOBASIC proizveden je sukladno EZ uredbi 1107/2009 te se na tržište EU označava kao “preparat na bazi osnovne tvari za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji”.

ODOBRENJE ZA UPOTREBU OSNOVNE TVARI HITOZAN HIDROKLORID ZA PRIMJENU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (hrvatski jezik) SANCO/12388/2013 (download)

 

Što je hitozan-hidroklorid i kako djeluje protiv biljnih bolesti i štetnih bakterija na poljoprivrednim kulturama?

Pojam hitozan odnosi se na nekoliko derivata koji se razlikuju po svojim kemijskim i fizikalnim svojstvima, ali su izrađeni od glukozaminskih monomera. Derivati hitozana koriste se u medicini, prehrani i kozmetici. Glukozamin je jedan od najzastupljenijih monosaharida u prirodi. Dio je strukture hitina, koji izgrađuje vanjski kostur rakova i drugih člankonožaca, kao i stanične stjenke nekoliko gljiva. Hitin je dugolančani polimer N-acetil-glukozamina i pojavljuje se u velikim količinama u prirodi.

Hitozan hidroklorid, koji je predmet prijave kao osnovne tvari, proizvodi se deacetilacijom hitina (rakove stanice) i salinizacijom s pomoću klorovodične kiseline da se dobije oblik hidroklorida, kako bi se poboljšala topljivost u vodi. Hitozan hidroklorid životinjskog podrijetla mora biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009) i Uredbom (EZ) br. 142/2011. Odobrene su samo uporabe tvari kao osnovne tvari koja je aktivator prirodnog  obrambenog mehanizma biljaka (aktivator, ima fungicidni i baktericidni učinak putem stimulacije prirodnih obrambenih mehanizama).

Slika 1. Morski mekušci iz čijih se oklopa vrši ekstrakcija hitozan-hiroklorida za proizvodnju preparata NATURDAI QUITOBASIC

 

Osnovni aktivni sastojak preparata NATURDAI QUITOBASIC je prirodni spoj hitozan hidroklorid koji ima biofungicidni učinak na patogene gljive (uzročnike biljnih bolesti) i bakterije. Preparat sadrži 5% otopinu hitozan hidroklorida.

Slika 2. Preparat NATURDAI QUITOBASIC na bazi vodene otopine hitozan hidroklorida, proizvođač IDAI NATURE, Španjolska

Quitobasic

 

Prednosti primjene preparata NATURDAI QUITOBASIC u poljoprivrednoj proizvodnji

 • Proizvod na bazi prirodnog hitozan hidroklorida sa biofungicidnim učinkom na brojne biljne bolesti
 • Prirodni ELICITOR koji podiže otpornost biljke na nove infekcije biljnim bolestima
 • Preventivni i kurativni učinak
 • Visoka koncentracija hitozan hidroklorida (5%) za snažan i siguran učinak
 • Proizvod BEZ KARENCE i BEZ REZIDUA
 • Primjena u konvencionalnoj i ekološkoj (ECO) poljoprivrednoj proizvodnji – sukladnost prema EZ normi 834/2007
 • BEZ RAZVOJA REZISTENTNOSTI KOD BILJNIH BOLESTI
 • Učinkovita EKOLOŠKA alternativa primjeni botricida za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

DOZE PRIMJENE PREPARATA NATURDAI QUITOBASIC

Kultura:Biljne bolesti:
Doza primjene:
Drvenaste kulture (jabuka, kruška, lijeska, breskva i dr.)Bolesti lista
Bolesti plodova
2-8 lit/ha (0,2-0,8 lit/100 lit. vode)
Povrtne kulture (plodovito povrće, lisnato povrće)Bolesti lista
Bolesti plodova
2-8 lit/ha (0,2-0,8 lit/100 lit. vode)
Vinova lozaPlamenjača/Peronospora
Pepelnica
Botritis
2-8 lit/ha (0,2-0,8 lit/100 lit. vode)
Jagodičasto voće (jagoda, malina, kupina i dr.)Botritis
Phytopthora
Pepelnica
2-16 lit/ha (0,2-1,6 lit/100 lit. vode)

Napomena: Broj tretmana ovisi o pritisku razvoja bolesti na poljoprivrednim kulturama. Primjenjuje se 4-6 tretmana tijekom jedne vegetacije. Razmak između pojedinih tretmana 7 dana.

Osnovne karakteristike proizvoda NATURDAI QUITOBASIC

 • Otopina hitozan hidroklorida 5,0% m/m
 • Preparat na bazi osnovne tvari sukladno EZ uredbi 1107/2009
 • pH 2,5
 • Specifična gutoća: 1,1 kg/lit.

Slika 3. Zdrav prinos sitnog bobičastog voća bez pojave truleži na plodovima nakon primjene preparata NATURDAI QUITOBASIC

 

Više o preparatu NATURDAI QUITOBASIC u slijedećem letku: