Novi zakonski okvir o biljnim biostimulansima ili biostimulatorima Novi Zakon o gnojidbenim proizvodima i promjene o biostimulatorima

Novi zakonski okvir za primjenu biljnih biostimulanska ili biostimulatora

(Zadnja izmjena članka 14/04/2024)

Novi zakonski okvir o biljnim biostimulansima (biostimulatorima)

Novom zakonodavnom normom na razini EU (norma 2019/1009) te usvajanjem Zakona o gnojidbenim proizvodima u Hrvatskoj (NN 39/2023) došlo je do značajnih promjena zakonskih odredbi vezanih uz gnojidbene proizvode koji se nalaze u prodaji na nacionalnom tržištu i tržištu EU. Sada je prvim puta kroz određeni zakonski akt, definiran proizvod „biljni biostimulansi“ (stari pojam koji se često koristi u praksi je biostimulator).

Što je biljni biostimulans (biostimulator) po novom zakonskom okviru?

Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod čija je funkcija pospješivanje procesa ishrane biljaka neovisno o udjelu hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke ili rizosfere biljke:

 1. učinkovitosti iskorištavanja hranjiva;
 2. otpornosti na abiotički stres
 3. kvalitativnih svojstava ili
 4. dostupnosti hranjiva zarobljenih u tlu ili rizosferi.
Primjena biljnih biostimulansa ili biostimulatora ima važnu ulogu u proizvodnji povrća
Primjena biljnih biostimulansa ili biostimulatora ima važnu ulogu u svim proizvodnim fazama uzgoja povrća i ostalih poljoprivrednih kultura

Prema kategoriji funkcije biljni biostimulansi (biostimulatori) dijele se na:

 • PFC 6.(A): MIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANSI. Mikrobni biljni biostimulans sastoji se od mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama
 • PFC 6.(B): NEMIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANSI. Nemikrobni biljni biostimulans biljni je biostimulans koji nije mikrobni biljni biostimulans.

Osnovna podijela biljnih biostimulansa (biostimulatora) po novoj zakonskoj regulativi je podijela na mikrobne i nemikrobne biljne biostimulanse.

Isto tako, definirana je količina kontaminanata odnosno teških metala. U biljnom biostimulansu kontaminanti ne smiju premašivati sljedeće granične vrijednosti:

 • kadmij (Cd): 1,5 mg/kg suhe tvari,
 • šesterovalentni krom (CrVI): 2 mg/kg suhe tvari,
 • olovo (Pb): 120 mg/kg suhe tvari,
 • živa (Hg): 1 mg/kg suhe tvari,
 • nikal (Ni): 50 mg/kg suhe tvari,
 • anorganski arsen (As): 40 mg/kg suhe tvari.

Udio bakra (Cu) u biljnom biostimulansu EU-a ne smije premašivati 600 mg/kg suhe tvari, a udio cinka (Zn) u biljnom biostimulansu ne smije premašivati 1500 mg/kg suhe tvari.

Aminokiselina biljnog ili životinjskog porijekla prema novom zakonskom okviru o biljnim biostimulanskima (biostimulatorima)?

Novom zakonskon regulativom, podijela biljnih biostimulansa (biostimulatora) dijeli se samo na MIKROBNE i NEMIKROBNE BILJNE BIOSTIMULANSE (BIOSTIMULATORE). Porijeklo sirovine za proizvodnju aminokiselina NIJE PARAMETAR koji čini tehnološku razliku u učinku pojedinog proizvoda, već se uvođenjem CEN/TS 17700 norme, uvodi obavezno testiranje učinka biostimulansa (biostimulatora).

Iako je veliki broj trgovaca, često zlorabio definiciju “biljne aminokiseline”, potpuno je jasno da se radi samo o još jednoj trgovačkoj zabludi prema korisnicima, kako bi se povećala prodaja pojedinog proizvoda na tržištu.

Uvođenje CEN/TS 17700 tehničke specifikacije za biljne biostimulanse (biostimulatore)

Novost u zakonskoj regulativi je i uvođenje CEN/TS 17700 tehničke specifikacije Europskog odbora za normizaciju (CEN) koja se odnosi na proizvode biljne biostimulanse. Ova specifikacija opisuje opće principe za opravdavanje tvrdnji o proizvodu za biostimulatore biljaka.

Opći principi obuhvaćaju i definiraju sve opće parametre, zahtjeve i kriterije kvalitete, a namijenjeni su za procjenu učinkovitosti ispitivanja koja se koriste za potvrdu tvrdnji (navod proizvođača biljnog biostimulansa) kao rezultat uporabe proizvoda, te se moraju definirati za svaki biostimulator na tržištu.

Ovo je možda i najvažnija promjena u zakonskom okviru biostimulatora. Sada će korisnici imati vjerodostojan podataka (iz ovlaštenih ustanova za testiranje učinka biostimulatora) koji biostimulatora ima pozitivan i dokazani učinak za koju poljoprivrednu kulturu.

Nova zakonska regulativa za biostimulatore

A što CEN/TS 17700 tehnička specifikacija znači za poljoprivrednike koji će koristiti biostimulanse (biostimualtore) u poljoprivrednoj proizvodnji?

Prije svega, radi o uvođenju obaveznog testiranja učinka pojedinih biostimulatora, prilikom stavljanja na tržište i provjerenog učinka na određenu kulturu/ili grupu kultura. Testiranje učinka se provodi u ovlaštenim kontrolnim ustanovama, koja moraju potvrditi ili opovrgnuti tvrdnje o učinku biostimulatora. Na razini EU trenutno postoji 40-tak kontrolnih tijela koji imaju ovlaštenje za testiranje učinka biostimulatora sukladno zahtjevima CEN/TS 17700 tehničke norme.

Procjena vrijednosti prodaje biljnih biostimulansa ili biostimulatora na tržištu EU
Zbog iznimog rasta prodaje biostimulansa/biostimulatora na tržištu EU, uvodi se novi zakonski okvir i obavezno testiranje učinka biostimulatora na poljoprivredne kulture

Kako se vrši potvrda tvrdnje učinka biostimulatora?

Ukoliko se radi o tvrdnji koja se odnosi na pojedinačnu kulturu (poput jabuke, rajčice ili neke druge) potrebno je navedeni biostimulativni učinak potvrditi u najmanje tri testiranja. Tek nakon utvrđenog pozitivnog učinka, navedena tvrdnja (primjerice „Povećanje otpornosti jabuke na niske temperature), može deklarirati na etiketi biostimulatora.

Ukoliko se tvrdnja odnosi na određenu grupu kultura; primjerice strne žitarice, potrebno je provesti minimalno 6 testiranja na dvije različite kulture unutar navedene grupe (pšenica ili ječam). Ukoliko je testiranje pozitivno u svih šest testiranja, onda je moguće navedenu tvrdnju deklarirati na etiketi proizvoda.

Ukoliko biostimulator ima pozitivni učinak na sve kulture, ali samo jedan biostimulativni učinak (primjerice tvrdnja pozitivnog učinka na rast suhe tvari u plodovima) potrebno je provesti detaljno testiranje u minimalno 9 testova na 3 različite grupe poljoprivrednih kultura. Ukoliko se kod testiranje u svim testovima ne utvrdi pozitivan učinak, generalna tvrdnja se ne smije deklarirati na etiketi biostimulatora.

Na etiketi/deklaraciji biostimulansa (biostimulatora) može biti navedena samo tvrdnja koja je testiranjem utvrđena za pojedini proizvod.

Time je prvi puta na razini EU, postavljena zakonska regulativa u testiranju učinka biostimulatora, te mogućnosti postavljanja navedene tvrdnje na etiketu proizvoda, kako bi krajnji korisnici bili sigurni u učinak biostimulatora. Na taj  način uvedeno je puno više reda na tržištu biostimulatora i sigurnosti u primjeni ove specifične grupe proizvoda.

Povrtatak na glavni članak na temu primjene biostimulatora u poljoprivedi: Biostimulatori


Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info