Utjecaj huminskih tvari na vegetativan rast, cvatnju i količinu hraniva u listu kod pelargonije Kako huminske kiseline utječu na rast i intenzitet cvatnje

(Zadnja izmjena članka 10/11/2021)

Naziv časopisa i orignal znanstvenog rada:

Amirhossein Najarian, Mohammad Kazem Souri & Amrollah Nabigol (2022) Influence of humic substance on vegetative growth, flowering and leaf mineral elements of Pelargonium x hortorum, Journal of Plant Nutrition, 45:1, 107-112, DOI: 10.1080/01904167.2021.1943432

Sažetak rada (na hrvatskom jeziku):

Huminske kiseline (HA – engleski: humic acid) kao glavni dio humusne frakcije u tlu imaju važnu ulogu u plodnosti tla i održivosti okoliša. Prethodne istraživanja brojnih autora prikazale su pozitivne rezultate nakon primjene huminskih kiselina na rast i razvoj biljaka. Cilj ovog istraživanja, bio je utvrditi utjecaj huminskih kiselina na parametre rasta i razvoja biljke pelargonije cv. ‘Hortorum’. Istraživanje je provedeno kao randomizirani blok dizajn u uvjetima staklenika. Tretmani su uključivali primjenu huminskih kiselina u koncentracijama od 0, 250 i 500 mg/L supstrata koje su dodane u tlo putem navodnjavanja. Primjena huminskih kiselina u količini od 250 i 500 mg/L pospješuje karakteristike rasta biljaka; međutim, primjena 250 mg/L pokazala je bolje poboljšanje u smislu broja listova, broja cvjetnih izdanaka i broja cvjetova po biljci. Štoviše, najbolji utjecaj na duljinu i promjer izdanka cvatnje, promjer cvasti, svježa težina nadzemnih dijelova po biljci i dušik u lišću (N) utvrđeni su kod primjene 250 mg huminskih kiselina/L supstrata.

Glavni rezultati istraživanja:

  • Primjena huminskih kiselina u dozi od 250 mg/L uzgojnog supstrata pokazuje pozitivne rezultate kod svih uzgojnih parametara kod biljke pelargonije.
  • Primjena viših doza (500 mg/L susptrata) nije pokazala bolje rezultate u odnosu na nižu dozu (250 mg/L supstrata)