Altinco Agro Gnojiva za modernu poljoprivrednu proizvodnju; bez štetnih rezidua

(Zadnja izmjena članka 19/01/2024)

Altinco Agro

Španjloska tvrtka Altinco Agro osnovana je 1994. godine sa ciljem proizvodnje posebnih gnojiva za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji. Tvrtka ima sjedište u blizini Barcelone (grad Lleida/Mollerussa), gdje se nalazi sjedište i proizvodni pogon sa vlastitom pakirnicom gnojiva. Link na web stranicu tvrtke Altinco: Altinco agro web.

Sjedište tvrtke Altinco Agro u Španjolskoj

Tvrkta proizvodi široku paletu gnojiva, uz proizvodnju gnojiva koja ne ostavljaju rezidue i uspješno se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji “bez rezidua” ili “0,0% rezidua”. Proizvodnja zdrave hrane postaje prioritet brojnih poljoprivrednika, te primjena posebnih gnojiva tehnolgoije “0,0% rezidua” ima sve više korisnika.

Sva gnojiva podijeljena su u nekoliko različitih kategorija, prema namjeni ili učinku na poljoprivredne kulutre:

 • Proizvodi “surface-contact” tehnologije
 • Proizvodi “X-tract” tehnologije
 • Proizvodi “elisystem” tehnologije
 • Okvašivači i regulatori pH vrijednosti
 • Kontrola vegetacijskog ciklusa poljoprivrednih proizvoda
 • Kontrola bujnosti/rasta poljoprivrednih kultura
 • Biostimulatori
 • ROOTIP – posebna linija tekućih organskih gnojiva
 • Posebno formulirana gnojiva visoke učinkovitosti u folijarnoj gnojidbi

Altinco logo

Proizvodi “surface-contact” tehnologije

U ovoj grupi se nalaze posebno formulirani proizvodi tzv. “surface-contact” (površinskog-kontaktnog učinka) koji se koriste za bolji učinak brojnih preparata (pogotovo insekticida) kod folijarne primjene. Time značajno ubrzavaju učinak, pogotovo u borbi protiv štetnih insekta na poljoprivrednim kulturama. Ovu grupu čini sedam (7) različitih proizvoda.

Gnojiva tvrtke Altinco. Synergy, Selectyc i Tutafort.

Za hrvatsko tržište (2024. godina) na raspolaganju je proizvod KALIMAK koji usješno djeluje kao repelent za sve vrste puževa u poljoprivrednoj proizvodnji. Primjenjuje se prskanjem po listu ili plodu, potpuno organski proizvod bez karence i rezidua. Proizvod KALIMAK ima i ECO-CERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Proizvodi “X-tract” tehnologije

X-tract tehnologija, koju je razvila tvrtka Altinco, proces je odabira, analize i ugradnje odabranih biljnih ekstrakata koji u kombinaciji s mikroelementima. Primjena ovih proizvoda postiže se translaminarna postojanost koja aktivira prirodne enzimske procese biljaka u obrani od brojnih štetnika i bolesti, bez rezidua i karence. Ovu grupu proizvoda čine tri (3) proizvoda, te svi imaju ECO-CERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Tu su slijedeći proizvodi:

 • Drekkar
 • Forseti
 • Snekki
 • Fortig (ekstrakt koprive; preparat na bazi osnovnih tvari)

Altinco gnojiva: Drekarr, Snekki i Forseti

Za hrvatsko tržište (2024. godina) na raspolaganju je proizvod FORTIG na bazi ekstrakta koprive (osnovna tvar) koji se koristi kao prirodni insketicid i akaricid, protiv brojnih štetnih insekata na poljoprivrednim kulturama. Proizvod FORTIG ima ECO-CERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Proizvodi “elisystem” tehnologije

Tehnologija “elisystem”, koju je razvila tvrtka Altinco, pruža učinkovitu samozaštitu usjeva i vrhunski odgovor na različite biotske i abiotske stresne situacije. Uz “elisystem” tehnologiju, proizvodi prodiru u tkiva biljka (sistemični učinak), postižući brzi i potpuni odgovor biljke na stresne uvjete. Ovu grupu proizvoda čini osam (8) proizvoda, koji se najvažnija grupa proizvoda tvrtke Altinco. To su:

Altinco gnojiva; Copfort, Binal i Kwars

Većina proizvoda iz ove grupe su već godinama prisutni na tržištu Hrvatske, te imaju dokazani učinak. Glavni proizvod u ovoj grupi je COPFORT, tekuće gnojivo sa bakrom u kompleksu sa glukonskom kiselinom, koji ima izraženi sistemični učinak, i podiže otpornost poljoprivrednih kultura na brojne bolesti. Osim gnojiva COPFORT, na tržištu Hrvatske prisutni su i gnojiva Binal, Kytos, Algasil i Kwars.

Copfort gnojivo na bazi bakrenog-glukonata sa sistemičnim učinkom bakra
Copfort predstavlja važno gnojivo za primjenu u maslinama protiv bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Okvašivači i regulatori pH vrijednosti

Ovu grupu specifičnih proizvoda predstavljaju dva proizvoda; neionski okvašivač Expanz i preparat za korekciju pH vrijednosti vode i otopina pesticida ili gnojiva sa vodom, Altnesiv pH. Primjenom ovih proizvoda, omogućava se bolji učinak primjene svih folijarnih preparata, jer poboljšavaju lijepljenje za list, brži ulazak aktivnih tvari i hraniva u list, te vrše korekciju pH vode kako bi se izbjegla pojava alkalne (karbonatne) hidrolize i time smanjio učinak pesticida. Značajni za primjenu preparata koji zahtjevaju okvašivače (herbicidi) ili niske pH vrijednosti vode (insekticidi).

Altinco okvašivači Expanz i Altensiv pH

Kontrola vegetacijskog ciklusa poljoprivrednih proizvoda

Proizvodi za kontrolu vegetacijskog ciklusa poljoprivrednih kultura, koje je razvila tvrtka Altinco, osiguravaju kontrolu vegetativnog ciklusa i sposobnost kontrole kada biljke završavaju vegetacijski ciklus i ulaze u fazu mirovanja te početka vegetacijskog ciklusa kadaizlaze iz mirovanja. Na taj je način osiguran adekvatan odmor koji jamči nakupljanje rezervi i homogeno pupanje i kretanje vegetacije sljedećeg proljeća. To su tri proizvoda:

 • Copfall – proizvod za ubrzani pad lista kod drvenastih kultura
 • Dorcal – proizvod za ujednačeno pupanje drvenastih kultura
 • Dorman – proizvod za ujednačeno pupanje drvenastih kultura

Altinco gnojiva; Copfall, Dorman i Dorcal

Za Hrvatsko tržište na raspolaganju je proizvod COPFALL koji se uspiješno koristi za skidanje lista u nasadima drveanstih kultura; jabuke i badema, kako bi se pravovemeno počelo sa zimskom rezidbom.

Kontrola bujnosti/rasta poljoprivrednih kultura

Preparati za kontrolu bujnosti rasta, vrlo su važni preparati za kontrolu bujnosti u intenzivnim nasadima drvenastih kultura (jabuka, trešnja, breskva i dr.) gdje se umirivanjem vegetativnog rasta, potiče generativni razvoj pupova, cvjetova i plodova. Time se potiže bolje iskorištenje dušika (N) u gnojidbi poljoprivrednih kultura.

Tvrtka Altinco u ovoj grupi ima dva proizvoda; AMICEL Foliar, koji se koristi u folijarnim tretmanima i AMICEL Root, koji se koristi u tretmanima korijen, primjenom u tlo. Oba preparata su dostupna na hrvatskom tržištu, te se uspješno koriste u regulaciji bujnosti nasada jabuke.

Altinco regulatori bujnosti; Amicel foliar i Amicel root

Biostimulatori

Biostimulatori predstavljaju još jednu vrlo brojnu grupu proizvoda tvrtke Altinco Agro. U ovoj grupi ima 10 različitih proizvoda/biostimulatora. Kao osnovna sirovina koriste se materijali billjnog porijekla (fermetirana biomasa, morske alge) ili životinjskog porijekla. Svi biostimulatori dobiveni su procesima enzimatske hidrolize ili hidrolize uz pomoć kiselina, koja jamči visoku kvalitetu svih biostimulatora tvrtke Altinco Agro. Na tržištu Hrvatske trenutno nisu dostupni biostimulatori tvrtke Altinco Agro.

Biostimulatori na bazi aminokiselina i morskih algi

ROOTIP – posebna linija tekućih organskih gnojiva

Linija ROOTIP predstavlja posebnu grupu tekućih organskih gnojiva, nove generacije, koji su ponos proizvodnje tvrtke Altinco Agro. Radi se o proizvodima za primjenu u tlo, kroz sustav fertirigacije, koji potiču mikrobiološku aktivnost rizosfere (mikroorganizama i korijena), bolje usvajanje hraniva u svim agroekološkim uvjetima i ti potaknuti stvaranje viših prinosa.

U grupi se nalazi pet (5) različitih proizvoda;

 • ROOTIP Start
 • ROOTIP Soil
 • ROOTIP Ca (kombinacija organske tvari i kalcija)
 • ROOTIP Mz
 • ROOTIP Sal

Rootip tekuća organska gnojiva za primjenu u sustavima fertirigacije

Za tržište Hrvatske (2024. godina) dostupna su tri tekuća organska gnojiva iz ROOTIP linije; ROOTIP Soil – aktivator rizosfere i mikroorganizama u tlu, ROOTIP Ca – tekuće organsko gnojivo sa dodatkom kalcija (Ca) i ROOTIP Sal – tekuće organsko gnojiva za neutralizaciju viška soli u zaslanjenima tlima.

Rootip soil tekuće organskog gnojivo za primjenu u uzgoju povrća
Rootip Soil je važno tekuće organsko gnojivo u intenzivnom uzgoju povrća, u zaštećenim prostorima i na otvorenim poljima.

Posebno formulirana gnojiva visoke učinkovitosti u folijarnoj gnojidbi

U zadnjoj grupi proizvoda tvrtke Altinco Agro, nalaze se nekoliko različitih proizvoda. Radi se o proizvodima vrlo sepcifičnog i brzog učinka u riješavanju različitih fiziopatija (nedostataka hraniva) kod poljoprivrednih kultura. U ovoj grupi posebno se ističe gnojivo CALSIA, gnojivo na bazi kalcija (Ca) u kompleksu sa organskom mravljom kiselinom. Isto tako, u ovoj grupi se nalazi i gnojivo NIUPER 75, posebna formulacija gnojiva sa viskom količinom fosfora (50% P2O5) za folijarnu primjenu.

Za tržište Hrvatske, iz ove grupe dostupno je gnojivo NIUPER 75.


Uredi tvrtke Altinco Agro u Španjolskoj


Više o ALTINCO proizvodima koji su dostupni na hrvatskom tržištu (za 2024. godinu):

 • COPFORT
 • BINAL
 • FORTIG
 • AMICEL ROOT
 • AMICEL FOLIAR
 • KWARS
 • ROOTIP Soil
 • ROOTIP Ca
 • ROOTIP Sal
 • COPFALL
 • FORSETI
 • SELECTYC
 • NIUPER 75
 • KYTOS ENZYME