Trafos K Visokokoncentrirana otopina kalij-fosfita (PK 30:20). Bolja kvaliteta plodova.

Gnojivo Trafos K

(Zadnja izmjena članka 13/01/2024)

NAPOMENA: Zbog promjene zakonske regulative na razini EU, proizvodi na bazi fosfita više se ne mogu označavati kao gnojiva/gnojidbeni proizvodi, te gnojivo TRAFOS K od 1.6.2023 više nije dostupno na tržištu Hrvatske.

TRAFOS K  je posebno formulirano fosforno-kalijevo gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu i primjenu u sustavima fertirigacije. Gnojivo je posebna formulirana otopine kalij-fosfita, koje se brzo usvaja i učinkovito translocira kroz cijelu biljku. Zbog fosfitnog oblika, dodatno potiče prirodnu otpornost biljke na plamenjaču/peronosporu kod poljoprivrednih kultura (vinova loza, rajčica, paprika i dr.) te na otpornost na fitoftoru (krumpir, rajčica).

Na tržište dolazi u pakiranjima od 1, 5, 20, 210 i 1.000 lit., što omogućava jednostavnu i preciznu primjenu za različite veličine poljoprivrednih proizvođača; od malih hobby do velikih profesionalnih proizvođača.

Proizvođač gnojiva: TRADECORP INTERNATIONAL, C/ Alcalá, 498. 2nd Floor 28027 Madrid (Španjolska)

Prednosti gnojiva Trafos K:

 • Hraniva u obliku kalij-fosfita; potiče prirodnu otpornost biljke na peronosporu i fitoftoru
 • Visoka količina fosfora (30% P2O5) i kalija (20% K2O)
 • Dokazani učinak na porast prinosa i kvalitetu plodova, naročito u stresnim uvjetima (suša, visoka temperatura i sl.)
 • Dobro usvajanje od strane biljaka
 • Primjenjuje se u folijarnoj gnojidbi i u sustavima fertirigacije
 • Poboljšana kvaliteta plodova tijekom čuvanja/skladištenja
 • Trafos K je posebno formulirano gnojivo sa visokom količinom fosfora (30% P2O) i kalij (20% K2O), koje posebno dobre učinke postiže u folijarnoj gnojidbi vinove loze. Primjenom gnojiva Trafos K, postiže se veća količina suhe tvari (sladora) u grožđu, te veća otpornost vinove loze na stresne uvjete tijekom ljetnog preioda (suša i visoka temperatura). Osim povećanje količine sladora, potiče se i veća prirodna otpornost na peronsporu i botritis (gnojivo se može primnjivati zajedno sa zaštitnim sredstvima).
 • Zbog povećanje otpornosti na peronsporu/plamenjaču, dobri rezultati se dobivaju i primjenom gnojiva Trafos K u gnojidbi krumpira, rajčice i paprike.

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Zbog sistemičnog učinka kalij-fosfita u gnojivu Trafos K, gnojivo je širokog spektra primjene; od folijarne gnojidbe, fertirigacije do potapanja presadnice prije presađivanja.

Doza primjene kod folijarne gnojidbe:

Kultura:Doza primjene:
Drvenaste kulture (vinova loza, voćke, masline)3-5 lit/ha
Povrće (lisnato: salata, endivija, blitva i sl.)2-3 lit/ha
Povrće (plodovito)2-3 lit/ha
Jagoda2-3 lit/ha
Industrijske kulture (suncokret, repa, soja i dr.)2-3 lit/ha

Primjena u tlo (kroz sustav za navodnjavanje):

 • Drvenaste kulture: 6 – 10 l/ha po primjeni. Primijeniti dva tretmana tijekom vegetacije.
 • Hortikulturni usjevi, jagode i ukrasni usjevi: 5-10 l/ha po primjeni. Ponovite svakih 15 – 30 dana nakon prvog tretmana.

Direktna primjena na stablu:

Citrusi, voćke i vinova loza: Za dezinfekciju rana, primjeniti na zaraženo područje smjesu sa koncentracijom od 500 cc/l vode, preporučljivo je koristiti četku. Preporučuje se izgrebati zaražena područja, prije tretmana. U slučaju jačih infekcija, ponoviti 2 – 3 puta godišnje. Potapanje na mladim stablima koristite otopinu od 1.5 cc/l vode 15 – 30 minuta.

SASTAV GNOJIVA:

 • 30% fosfora (P2O5)
 • 20% kalija (K2O)
 • Gnojivo Trafos K je čista otopina kalij-fosfita

Pakiranja: 1 lit., 5 lit., 20 lit.i veliko pakiranje od 210 i 1.000 lit.

NAPOMENA: Zbog promjene zakonske regulative na razini EU, proizvodi na bazi fosfita više se ne mogu označavati kao gnojiva/gnojidbeni proizvodi, te gnojivo TRAFOS K od 1.6.2023 više nije dostupno na tržištu Hrvatske.

Od 1.1.2024 na tržištu Hrvatske, umjesto gnojiva na bazi fosfita, u ponudi će biti gnojiva na bazi biljnih fenola, PINOPHYTAL MIX (proizvođač Artal, Španjolska) koji ima jednaki fiziološki učinak na biljke, bez pojave štetnih rezidua fosfonata u biljci. Osim toga, gnojivo PINOPHYTAL MIX ima ECO CERT certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Gnojivo Pinophytal Mix na bazi fenola iz kore drveta tvrtke Artal


Više informacija o važnosti gnojidbe fosforom, možete pročitati u slijedećem stručnom članku: FOSFOR U GNOJIDBI POLJOPRIVREDNIH KULTURA

1 Comment

 1. Poštovani

  s obzirom da se bavimo uzgojem češnjaka molio bih Vaše mišljenje tj. preporuku za folijarnu prihranu češnjaka sredstvom Trafos K. Zanima me koje je najpogodnije vrijeme za tretiranje, u kojim vremenskim razmacima i u kojoj količini vršiti svako pojedino tretiranje. Inače, tlo na kojem je češnjak zasađen je gnojeno stajskim gnojem, izvršena je kalcifikacija pošto je ranijom analizom utvrđena blaga kiselost zemlje, a prije sadnje u listopadu 2019., uz analizu tla koje je vršeno preko Petrokemije Kutina, njihovom preporukom gnojeno je sa NPK 7-14-21.

  Unaprijed zahvalan,
  Stjepan Pereglin
  OPG Ivan Pereglin
  Zagorska 9, Nova Subocka
  44330 Novska

Postavite vaš upit/razmišljanje

Vaša e-mail adresa se neće javno prikazati u komentiranju članka.


*