Važnost sumpora u gnojidbi vinove loze (Sabatina 2022) Najava stručnog predavanja na skupu vinogradara i vinara Dalmacije - Sabatina 2022

(Zadnja izmjena članka 02/10/2023)

Na spomen sumpora u vinogradarstvu; prva je asocijacija borba protiv pepelnice (luga, oidiuma), iako važnost sumpora ima širu i nezamjenjivu ulogu i u fiziologiji vinove loze. Sumpor je važan element u gnojidbi vinove loze, ali isto tako utječe i na aromatski profil grožđa, jer je osnovni gradivi element tiola, hlapivih spojeva koji se nalaze u grožđu i vinu. Tioli daju specifičnu sortnost vinima. Ali isto tako, postoji i grupa hlapivih sumpornih spojeva koji imaju negativan učinak na aromatski profil vina, poput sumporovodika (H2S), merkaptana i dimetil-sulfida. I ova godine, na skupu vinogradara i vinara Dalmacije, Sabatina 2022, koje će održati od 3-6.11.2022 u Vodicama, održati ću stručno predavanje na temu važnosti sumpora (S) u gnojidbi vinove loze.

Sabatina 2022

NASLOV PREDAVANJA: VAŽNOST SUMPORA (S) U GNOJIDBI VINOVE LOZE

Stoga, vidimo se i na ovogodišnoj Sabatinu 2022, u Vodicama, i poslušajte više o:

  • Uloga i važnost sumpora u gnojidbi vinove loze
  • Zašto elementarni sumpor (S) ne može biti gnojivo?
  • Novi oblici gnojiva na bazi sumpora
  • Postoji li sistemični sumpor?
  • Kako primjena sumpora u kompleksu sa polikarboksilnom kiselinom (gnojivo Naturdai S-System povećava otpornost na pepelnicu?
  • Važnost jasmoniče i salicilne kiseline na aktivnu otpornost vinove loze na pepelnicu?

Predavanje će se održati u sklopu Praktikuma iz vinogradarstva i vinarstva (moderator dr.sc. Silvio Šimon), u petak od 16.00-18.00 sati u dvorani Olympia.

Cijelokupni program skupa Sabatina 2022 možete preuzeti na slijedećem linku: Sabatina 2022

Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info