Stanje ekološkog vinogradarstva u Republici Hrvatskoj Koliko hektara vinograda je uključeno u ekološku proizvodnju i koji su proizvodni podaci ekološke proizvodnje

Ekološki vinograd u proljeće
Ekološki vinograd u sustavu zatravljivanja na početku vegetacije u proljeće

(Zadnja izmjena članka 09/02/2020)

Ekološka proizvodnja vina u Hrvatskoj počinje zauzimati sve veći udio u ukupnoj proizodnji vina. Iako je trenutno svega 1.000 ha ekoloških vinograda, trend prelaska na ekološki sustav proizvodnje sve je češći izbor sve većeg broja vinogradara u Hrvatskoj.

Stanje ekološkog vinogradarstva u svijetu

Prema FIBL, ekološka poljoprivreda našla je primjenu u 181 državi svijeta na ukupnoj površini od gotovo 70 milijuna ha poljoprivrednog zemljišta. Regije s najvećim površinama ekološki upravljanog poljoprivrednog zemljišta su Oceanija (35,9 milijuna ha ili 51 % svjetskog ekološkog poljoprivrednog zemljišta), Europa (14,6 milijuna ha ili 21 96) i Latinska Amerika (8,0 milijuna ha ili 1 1 96). Australija je država s najvećim poljoprivrednim površinama pod ekološkim uzgojem (35,7 milijuna ha), slijedi Argentina (3,4 milijuna ha) te Kina (3,0 milijuna ha) (ABL). U svijetu se vinova loza uzgaja na površini većoj od 400 000 ha ekoloških vinograda, točnije 403 047 ha (Willer i Lernoud, 201 9), što čini 5,67 % svjetske površineza uzgoj vinove loze (7,1 milijuna ha u 2016. godini). Prema raspodjeli na kontinente, od 403 047 ha, na Afriku se odnosi 4651 ha, Aziju 27 213 ha, Južnu Ameriku 1 1 973 ha, Sjevernu Ameriku 1 1 669 ha te Oceaniju 7 503 ha. Potonji podaci navode 1 5 % površine za ekološki uzgoj vinove loze na svjetskoj razini. Ostalih 85 % se odnosi na Europu, odnosno, 340 038 ha. Države s najvećim površinama za ekološki uzgoj vinove loze su Spanjolska i Italija, od kojih svaka ima više od 105 000 ha pod ekološkim vinogradima, a slijedi Francuska s preko 78 000 ha (Willer i Lernoud, 2019).

[quotes id=8]
Stanje ekološkog vinogradarstva u Hrvatskoj

Za razliku od svjetskog trenda, u RH ekološka vinogradarska proizvodnja je tek u začecima. Podatak iz 2017. godine o površini pod ekološkim vinogradima za RH iznosi 1 010 hektara (ha), Sto predstavlja 1,04 % u odnosu na ukupne poljoprivredne površine pod ekološkom proizvodnjom (Ministarstvo poljoprivrede — Statistika). Provedbom Programa ruralnog razvoja 2014.—2020., otvorene su mogućnosti ostvarivanja konkurentnosti ekološke proizvodnje. Potencijali s kojima RH raspolaže veoma su veliki, s obzirom da RH kao članica Europske Unije može koristiti potpore od strane EU fondova.

Izvor članka: Stanje ekološkog vinogradarstva u Republici Hrvatskoj, N. Kojić (2019), Glasnik zaštite bilja, 5/20019

Cijeli članak dostupan je na slijedećem linku: Stanje ekološkog vinogradarstva u Republici Hrvatskoj, N. Kojić (2019), Glasnik zaštite bilja, 5/20019

Ekološko vinogradarstvo
Uzgoj crnih sorata vinove loze u ekološkom vinogradarstvu