Nedostatak kalcija (Ca) u tlu u uzgoju jabuka Zašto je kalcij u tlu važan preduvjet za kvalitetan prinos jabuka?

(Zadnja izmjena članka 02/10/2023)

Nedostatak kalcija (Ca) u tlu

Jabuka je kultura koja se uzgaja na vrlo različitim tlima, pa se tako često jabuka uzgaja i na kiselim tlima, niske pH vrijednosti, gdje je količina kalcija vrlo niska.

Osim, prirodnog nedostatak kalcija u tlu, nedostatak kalcija može se javiti uslijed intenzivnog ispiranja kalcija iz tla (zbog viška oborina, pa godišnji gubitak kalcija iz tla zbog viška oborina može iznositi i do 500 kg/ha) ili zbog visokih prinosa koji također iznosi velike količine kalcija iz tla.

Stoga je analiza tla prije podizanja novih nasada, kao i redovna kontrola plodnosti tla u proizvodnim nasadima važna tehnološka mjera, na osnovi koje se određuje potreba dodatne gnojidbe kalcijem u tlu. U tlima koja imaju nisku pH vrijednost (zbog nedostatka kalcija) imaju povećanu raspoloživost kationa aluminija (Al) i mangana (Mn) koji mogu djelovati toksično na samu biljku i na razvoj korijena.

Važno je spomenuti, da se u takvim uvjetima značajno smanjuje i usvajanje makroelemenata, poput dušika (N), fosfora (P) i kalija (K) koji su važni elementi u gnojidbi jabuke, kako je prikazano u slijedećoj tablici.

Tablica 3. Raspoloživa količina za usvajanje makroelemenata (dušik, fosfor, kalij) u tlima sa niskom pH vrijednosti

pH vrijednost tlaDušik (N)Fosfor (P)Kalij (K)
4,530%23%33%
5,053%34%52%
5,577%48%77%
6,089%52%100%
7,0100%100%100%

Ukoliko je pH tla niži od 6,0, znači da u tlu nedostaje kalcija, te je u pripremi tla za sadnju novih nasada ili u jesensko-zimskoj gnojidbi potrebno provesti kalcijizaciju (gnojidbu sa vapnenim materijalima) kako bi se smanjila kiselost tla, odnosno povećala količina raspoloživog kalcija u tlu.

Kako utvrditi potrebnu dozu vapna za kalcijizaciju?

Postoji nekoliko različitih metoda za utvrđivanje količine vapnenih materijala za kalcijizaciju. Najčešće se količina vapnenog materijala utvrđuje na osnovi pH tla i količine organske tvari, ili puno preciznije, na osnovi vrijednosti hidrolitičkog aciditeta tla (Hy). Ukoliko je vrijednost Hy u rangu od 4-8 potrebno je provesti kalcijizaciju/kalcifikaciju. Ukoliko su vrijednosti Hy više od 8 kalcijizacija je nužna mjera.

Dodavanje vapnenih materijala u proizvodnim (postojećim) nasadima

Za nasade jabuka na kiselim tlima, dodavanje vapnenih materijala radi smanjenja kiselosti je obavezna tehnološka mjera, koja se provodi tijekom jesensko-zimske gnojidbe. Na taj način se dodaju manje količine vapnenog materijala, koje se rasipa po površini nasada ili u prostor ispod reda. Preporuča se primjena sitno granuliranih materijala, jer se drobljeni ili praškasti materijali teško precizno doziraju i primjenjuju. Isto tako, primjena praškastih materijala je dosta otežana zbog pojave vlažnih uvjeta koji potiču grudanje i cementiranje praškastih materijala.

Intenzivni nasad jabuke
Primjena vapnenih materijala čini važnu tehnološku mjeru u intenzivnom uzgoju jabuke

Važno je za napomenuti, da u proizvodnim (postojećim) nasadim, zbog negativne kompeticije kalcija sa mikroelementima u tlu, mora obavezno provoditi pojačana folijarna gnojidba mikroelementima prije pada lista.

Drugi važni moment u usvajanju kalcija iz tla je period neposredno prije početka cvatnje jabuke. U to vrijeme aktivnost korijena je vrlo snažna (povoljna vlaga i temperatura tla) te je usvajanje kalcija vrlo intenzivno. Kalcij (Ca) koji će se usvojiti u ovom važnom periodu deponirati će se u novim malim plodovima jabuke. Za primjenu se preporuča gnojivo TurboCalcio Plus (proizvođač Carbotecnia, Španjolska) praškasto, potpuno topivo gnojivo sa 40,5% kalcija (CaO). Posebnost ovog gnojiva je da ne sadrži nitrate (nije gnojivo na bazi Ca-nitrata), sulfate, karbonate (nije usitnjeni vapnenac) niti kalcij-klorid. Primjenjuje se u dozi od samo 5 kg/ha te čini važno gnojivo u gnojidbi jabuka kalcijem.

Slika 2. Novo gnojivo na bazi kalcija (40,5% CaO) bez nitrata, sulfata, karbonata ili klorida, za primjenu u tlo (fertirigacija) kod intenzivnog uzgoja jabuke. Proizvođač Carbotecnia, Španjolska.

Gnojivo na bazi kalcija za jabuke

Izbor materijala za primjenu u tlo u jesensko-zimskom periodu

Za primjenu u tlo mogu se koristiti različiti vapneni materijali. Prema agregatnom stanju materijali se dijele na:

 • praškaste,
 • sitno drobljene (sitno drobljeni kamenčići) i
 • granulirane.

Kod popravka kiselosti tla prije podizanja nasada mogu se koristiti jeftiniji praškasti materijali, dok se u proizvodnim nasadima uglavnom koriste granulirani materijali. Iako na tržištu postoje i sitno drobljeni materijali, rijetko se koriste, jer sporo mijenjaju pH u tlu (slabe su topivosti) a zbog neujednačene drobljene frakcije teško se precizno primjenjuju.

Danas se u modernoj proizvodnji jabuka u proizvodnim nasadima koriste granulirani materijali dobre topivosti, poput gnojiva Calcipril 110R ili Polcalc III, zbog više prednosti u primjeni poput:

 • JEDNOSTAVNA I PRECIZNA PRIMJENA
 • Točno doziranje
 • Bez „prašine“ jer ne sadrže praškastu frakciju; granule su veličine 2-4 mm
 • Moguća primjena i pri vlažnom tlu (ne lijepe se i ne cementiraju se u tlu)
 • Nema prašenja kod primjene i poteškoća za korisnike
 • Brza reakcija u tlu (brza promjena pH vrijednosti)

Tablica 2. Osnovni izbor vapnenih materijala za kalcijizaciju/kalcifikaciju tla

Komercijalni naziv vapnenog materijalaProizvođač/DistributerOblik vapnenog materijala
AgrovapnoIntercal d.o.o., SiračPraškasti materijal
Holcim Agrocal Ca/Agrocal Ca+MgHolcim d.o.o., ZagrebSitno drobljeni vapnenac/dolomit
BranntalkRWA Hrvatska d.o.o., OsijekSitno drobljeni vapneni materijal
Calcipril 110ROmya International AG., ŠvicarskaGranulirani materijal (granula brze topivosti u tlu)
Polcalc IIIPolcalc, PoljskaGranulirani materijal (granula brze topivosti u tlu)

Po porijeklu materijala, mogu se koristiti različiti vapneni materijali. Najčešće je u upotrebi materijal porijeklom iz vapnenca ili dolomita, zatim obrađeni sedimenti kalcija i morskih algi, fosfogips, saturacijski mulj i ostali slični materijali koji sadrže veću količinu kalcija.

Slika 3. Granulirani vapneni materijal Polcalc III za gnojidbu nasada jabuke kalcijem dostupno u pakiranjima od 25 kg i big-bag od 500 kg

Više o vapnenom materijalu POLCALC III (uputa za primjenu i cijena materijala POLCALC III).

Pet (5) čimbenika koji mogu dodatno značajno ograničavati usvajanje kalcija iz tla

Osim niske pH vrijednosti, koja je direktni pokazatelj nedostatka kalcija u tlu, postoji još pet važnih čimbenika koji nepovoljno djeluju na usvajanje kalcija iz tla, kao što su:

 • Korištenje veće količine dušika u amonijskom obliku. Postoji direktna kompeticija između amonijskog iona u tlu i iona kalcija, pa se kod povećane količine amonijskog iona u tlu (posljedica gnojidbe gnojivima koji sadrže visoke količine amonijskog dušika) značajno smanjuje usvajanje kalcija. Stoga se u proljetnoj prihrani nasada jabuka ne smiju koristi gnojiva sa visokom količinom dušika u amonijskom obliku, kao što je amonij-sulfat ili monoamonij-fosfat.
 • Niska temperatura tla. U uvjetima niske temperature tla, pokretljivost iona kalcija i usvajanje vode je vrlo slabo (česta pojava kod hladnih proljeća). U takvim uvjetima, primjena huminskih kiselina u tlo (tekuće gnojivo na bazi huminskih kiselina Humistar ili na bazi mikrogranuliranih huminskih kiselina K-Humus 85), potaknuti će usvajanje kalcija i spriječiti pojavu nedostatka kalcija u malim plodovima
 • Antagonizam sa visokom količinom fosfora u tlu. U tlima koja sadrže visoke količine fosfora (kod obilne jesensko-zimske gnojidbe sa fosfornim gnojivima, poput superfosfata ali isto tako i primjenom MAP/DAP gnojiva) dolazi do međusobne reakcije kalcija i fosfora, te nastaju teško topivi Ca-fosfati, te dolazi do gubitaka i kalcija i fosfora.
 • Pojava zastoja vode u tlu. Uslijed prekomjerne vlažnost tla (tla težeg mehaničkog sastava (glinena tla), tla sa lošom strukturom (zbijena tla) ili kod nepravilne primjene sustava za natapanje) dolazi do nedostatka zraka, odnosno kisika u tlu, i nastaje proces asfikcije. Time se značajno smanjuje transpiracije i usvajanje kalcija. Isto tako u prekomjerno vlažnim tlima, procesi nitrifikacije su značajno reducirani, pa dolazi do povećanje koncentracije amonijskog iona u vodenoj otopini tla i direktne kompeticije sa ionom kalcija.
 • Povećanje zaslanjenost tla (EC vrijednosti) zbog primjene vode loše kvalitete (zaslanjene vode) i intenzivne fertirigacije. Povećana zaslanjenost tla (povećanje EC vrijednosti vodene otopine tla) također negativno utječe na usvajanje kalcija iz tla. Kako je primjena natapanje obavezna mjera u modernoj proizvodnji jabuke, važno je pratiti i zaslanjenost tla, kako ne bi time smanjili usvajanje kalcija iz tla

Nastavak: (3.dio) Kalcij (Ca) u biljci i plodovima

Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info