Mikroelementi u gnojidbi drvenastih kultura Gnojiva na bazi mikroelemenata u obliku EDTA/EDDHA helata za gnojidbu drvenastih kultura

(Zadnja izmjena članka 15/06/2024)

HELATI – Najučinkovitije rješenje za učinkovitu gnojidbu drvenastih kultura mikroelementima. Provjeren i dokazan učinak u gnojidbi vinove loze, masline, jabuke, lijeske i ostalih voćarskih kultura.

Primjena mikroelemenata u obliku EDTA/EDDHA helata prepoznata je kao najučinkovitije rješenje u sprečavanju pojave nedostataka mikroelementa u gnojidbi drvenastih kultura. Farmeri širom svijeta koriste helate u gnojidbi drvenastih kultura i stvaraju više i bolje prinose.

Osnovne uloge mikroelemenata prikazane su u slijedećoj tablici:

MikroelementFiziološka funkcija u biljci
Željezo (Fe)Sastavni dio klorofila
Aktivator fotosinteze
Sastavni dio brojnih enzima
Mangan (Mn)Biokatalizator
Metabolizam dušika, fosfora, kalija i kalcija
Cink (Zn)Sinteza hormona rasta - auxina
Veća otpornost na sušu
Veća otpornost na bolesti
Bakar (Cu)Redukcija nitrata
Tvorba klorofila i fotosinteza
Otpornost na niske temperature
Veća otpornost na bolesti (bakterioze)
Bor (B)Cvatnja i oplodnja
Sinteza ugljikohidrata (suhe tvari)

Trenutno na tržištu postoji nekoliko mogućih riješenja u gnojidbi mikroelementima:

 • PRIMJENA GNOJIVA SA MIKROELEMENTIMA U JEDNOSTAVNIM KEMIJSKIM SOLIMA (sulfati, nitrati, kloridi)
 • PRIMJENA GNOJVIA SA MIKROELEMENTIMA U HELATNOM (EDTA/EDDHA) OBLIKU

Gnojiva koja sadrže mikroelemente u obliku jednostavnih kemijskih soli imaju nisku cijenu, ali značajna ograničenja, kao što su:

 • Mikroelementi kao što su željezo (Fe), cink (Zn), bakar (Cu) i mangan (Mn) imaju pozitivan (+) naboj na površini (vidi sliku ispod za željezo (Fe)).
 • Takvi oblici se nalaze u jednostavnim kemijskim solima (sulfati, kloridi, nitrati)
 • Ovi oblici u tlu/vodi lako stupaju u reakcije sa karbonatima i fosfatima te čine NETOPIVE SPOJEVE koji se talože u tlu/na listu te ih biljka ne može usvojiti

Slika 1. Molekula željeza (Fe) u gnojivima u obliku jednostavnih kemijskih soli

 

BOLJE I KVALITETNIJE RIJEŠENJE za primjenu mikroelementa su gnojiva koja sadrže mikroelemente u helatnom obliku. Prednosti primjene takvih gnojiva su višestruka:

 • Mikroelementi (Fe, Zn, Mn, Cu) VEZANI su molekulu sa helatnim nosačem (EDTA/EDDHA)
 • Helatni oblici u tlu ne stvaraju netopive spojeve sa karbonatnima ili fosfatima
 • Bilja može usvajati slobodne helatne oblike mikroelemenata kroz korijen ili kroz list, te razgradnjom helatnog nosača MIKROELEMENTI POSTAJU DOSTUPNI BILJCI

Slika 2. Molekula željeza (Fe) u gnojivima u helatnom obliku


Zašto koristiti helatna gnojiva marke TRADECORP?

Tradecorp gnojiva

TRADECORP je tvrtka koja je vodeći proizvođač gnojiva na bazi mikroelemenata u helatnom oblku, već više od 30 godina.

 • Ulaganje u istraživanje i razvoj helatnih molekula (EDTA/EDDHA) i posvećenost kvaliteti i učinkovitosti su jedan od glavnih proizvodnih prioriteta tvrtke Tradecorp. Time je osigurana kvaliteta svojih proizvoda, a stalno se istražuju i nove tehnike povezane s procesom kemijske sinteze, reakcijom helatizacije sa mikroelementima i proizvodnjom drugih specijalnih gnojiva.
 • Napredne tehnološke mogućnosti vlastitih proizvodnih pogona tvornice TRADECORP (dva proizvodna pogona u ŠPANJOLSKOJ – Sanchidrian i Albacete) omogućavaju ponuditi široku paletu gnojiva prilagođenih svim vrstama usjeva i namjena. U slučaju gnojiva na bazi mikroelemenata u helatnom (EDTA/EDDHA) obliku, postoji mogućnost prilagodljivih rješenja uz potpuni asortiman pojedinačnih ili mix gnojiva na bazi mikroelemenata kroz nekoliko proizvodnih linija
 • SVA GNOJIVA POSJEDUJU CERTIFIKATE KVALITETE ISO 9001 i ISO 14001

Napomena: Zakonskom regulativom na razini EU helati su definirani kao posebne organske molekule različitog sastava (EDTA, EDDHA, DTPA i dr.) koje se koriste u proizvodnji gnojiva na bazi mikroelemenata. Primjena ostalih organskih spojeva poput lignosulfonata, aminokiselina ili ekstrakata morskih algi ne smije se označavati kao organski helati, jer se radi o mješavini organskih spojeva koji nemaju svojstvo i učinak poput pravih helatnih molekula.

Gnojiva TRADECORP koriste helate (EDTA/EDDHA) vrhunske kvalitete te se time izbjegava rizik stvaranja netopivih spojeva i manja učinkovitost gnojidbe mikroelementima. Mikroelementi u helatnom obliku marke TRADECORP osiguravaju optimalnu adsorpciju i usvajanje mikroelemenata u svim razvojnim fazama poljoprivrednih kultura.

PREDONOSTI kod primjene gnojiva TRADECORP su:

 • Maksimalna kvaliteta gnojiva
 • Visoki učinak i sigurnost u primjeni
 • Jednostavnost primjene
 • Izvrsna kompatibilnost sa ostalim preparatima
 • Optimalna stabilnost pri širokom rasponu pH vrijednosti
 • Maksimalna topivost u vodi

PREGLED TRADECORP GNOJIVA SA MIKROELEMENTIMA:

GnojivoOsnovne karakteristike
ULTRAFERRO
6% Fe-EDDHA helata

Zahvaljujući razvoju vlastite tehnologije proizvodnje EDDHA helata, TRADECORP je jedan od vodećih proizvođača helata željeza (Fe) sa visokim postotkom helatizacije sa EDDHA helatima (6% Fe-EDDHA helat).
OPTIMALNI ODNOS ORTO-ORTO I ORTO-PARA IZOMERA EDDHA HELATA: maksimalna stabilnost i idealan balans između stabilnosti u tlu i brzine usvajanja u korijen biljke.
POTPUNA I BRZA TOPIVOST: brza i potpuna topivost u vodi, bez obzira na pH vrijednost i tvrdoću vode. Bez stvaranja taloga.
U obliku mikrogranula (WG formulacija) za jednostavno doziranje.

Gnojivo sa certifikatom za ekološku poljoprivrednu proizvodnju (EKO GNOJIVO); proizvedeno sukladno EZ normi 834/2007 i 889/2008 za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.


DOZA PRIMJENE:
U tlo: 10-20 kg/Ha
Pojedinačna stabla: 40-100 grama/pojedinačnom stablu (ovisno o starosti stabla)
Folijarno: 1-3 grama/1 lit. vode
Osnovna TRADECORP linija pojedinačnih gnojiva u helatnom EDTA obliku
TRADECORP Mn (13% Mn-EDTA helata)
TRADECORP Zn (14% Zn-EDTA helata)
TRADECORP Cu (14,5% Cu-EDTA helata)

Linija gnojiva TRADECORP sa mikroelementima u helatnom EDTA obliku garantira brzo usvajanje i asimilaciju mikroelemenata u biljku, u primjeni preko lista ili kroz tlo, bez formiranja netopivih taloga u reakciji sa karbonatima u vodi ili tlu.
Gnojiva u helatnom EDTA obliku sadrže visoke koncentracije pojedinačnih mikroelemenata.

Gnojivo sa certifikatom za ekološku poljoprivrednu proizvodnju (EKO GNOJIVO); proizvedeno sukladno EZ normi 834/2007 i 889/2008 za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.


DOZA PRIMJENE:
Folijarno: 1 kg/ha (100-150 grama/100 lit. vode)
U tlo: 3-5 kg/ha (samo u slučaju potrebe za pojedinim mikroelementima)
COCKTAIL JADE
Gnojivo na bazi mikroelemenata u helatnom EDTA obliku (Fe, Mn, Zn, B) uz dodatak magnezija (5,1% MgO)

Za optimalnu gnojidbu mikroelementima vinove loze i masline, TRADECORP je razvio posebno gnojivo sa visokim sadržajem mikroelemenata sa dodatkom magnezija (Mg). Dokazani učinak na porast prinosa i kvalitetu plodova, naročito u stresnim uvjetima (suša, visoka temperatura i sl.)
MAGNEZIJ (Mg) ZA UČINKOVITU GNOJIDBU VINOVE LOZE: Magnezij je važan element za gnojidbu vinove loze. Aktivator fotosinteze. Visoka koncentracija magnezija (5,1% MgO). Dobra kompatibilnost sa fungicidima.
VISOKA KONCENTRACIJA ŽELJEZA (Fe): Gnojivo COCKTAIL JADE sadrži 4,0% Fe-EDTA helatnog oblika željeza + ostali važni mikroelementi (Zn, Mn, B)
IZVOR MAGNEZIJA ZA MASLINU: Izvor magnezija (Mg) za maslinu na karbonatnim (vapnenim) tlima. Zbog visoke količine kalcija (Ca) u tlu, često dolazi do nedostatka magnezija kod maslina.

Gnojivo sa certifikatom za ekološku poljoprivrednu proizvodnju (EKO GNOJIVO); proizvedeno sukladno EZ normi 834/2007 i 889/2008 za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.


DOZA PRIMJENE:
Folijarno: 1 kg/ha (100-150 grama/100 lit. vode)
U tlo: 3-5 kg/ha (samo u slučaju potrebe za pojedinim mikroelementima)
TRADECORP AZ PLUS
Posebno formulirano gnojivo sa mikroelementima u helatnom EDTA obliku sa dodatkom aminokiselina (2% slobodnih aminokiselina). Dvostruki učinak mikroelemenata i aminokiselina.
Kombinacija željeza (Fe), mangana (Mn), cinka (Zn), bora (B), bakra (Cu) i molibdena (Mo) za sve poljoprivredne kulture.
Posebno se preporuča u gnojidbi voćnjaka u intenzivnoj proizvodnji i visokim prinosima (jabuke). Redovnom primjenom tijekom cijelog vegetacijskog ciklusa osigurava se redovan i visoki prinos kvalitetnih plodova. Primjeniti 4-5x godišnje.
DOZA PRIMJENE:
Folijarno: 1 kg/ha (100-150 grama/100 lit. vode)
U tlo: 3-5 kg/ha (samo u slučaju potrebe za pojedinim mikroelementima)

Kada i kako primjeniti gnojva na bazi mikroelemenata?

Kod drvenastih kultura (vinova loza, maslina, jabuka, lijeska i dr.) mikroelementi se primjenjuju nekoliko puta tijekom vegetacije kulture, a posebno u slijedećim fazama rasta i razvoja:

 • Početak vegetacijskog ciklusa (rast i razvoj lisne mase)
 • Prije cvatnje (gnojiva sa borom (B)
 • Rast i razvoj plodova
 • Prije pada lista na kraju vegetacije/nakon berbe. (Posebno važno za koštićavo voće (trešnja, badem, višnja) kod kojih se ne može napraviti folijarna gnojidba mikroelemenata prije cvatnje jer još nema razvijene lisne mase)

Kroz sustav fertirigacije mikroelementi se mogu dodavati u svim razvojnim fazama. Posebno dobar učinak ima zajednička primjena mikroelemenata na bazi Fe-EDDHA helata (ULTRAFERRO) i gnojiva na bazi huminskih i fulvo kiselina (HUMISTAR/FERTIREG), kod uzgoja drvenastih kultura na karbonatnim (vapnenim) tlima.


Više informacija o primjeni mikroelemenata u gnojidbi drvenastih kultura možete pronaći u slijedećem priručniku (klikom na sliku možete skinuti priručnik u *.PDF formatu):


Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info