Kako povećati količinu kalcija (Ca) u plodovima jabuke? Tehnologija gnojidbe kalcijem (Ca) i izbor gnojiva

(Zadnja izmjena članka 09/01/2024)

Kako povećati količinu kalcija (Ca) u plodovima jabuke

Prosječna količina kalcija u biljnom materijalu kreće se od 0,1-0,5%, te se u listu jabuke mjere najviše koncentracije kalcija. Za razliku od ostalih organa jabuke, list ima izraženo svojstvo nakupljanja kalcija (Ca) koji se kasnije ne može translocirati u ostale organe; pogotovo ne u plod.

Dinamika usvajanja kalcija iz tla (putem korijena), intenzitet primanja u plodove i optimalna količina kalcija (Ca) u plodovima, predmet je brojnih znanstvenih istraživanja. Naime, dotok kalcija ksilemskim tokom (korijen-plod) odvija se u vrlo kratkom razdoblju, u svega 4 do 6 tjedana nakon oplodnje (do tzv. T-faze razvoja ploda). Taj period je vrlo važan, i igra kritičnu ulogu u usvajanju kalcija u plod. Nakon tog perioda prekida se dotok kalcija u plod ksilemskim tokom, te se tada kalcij može djelomično usvojiti preko pokožice; iako znatno manje količine, i često dolazi samo do povećanje količine kalcija u pokožici i površinskom sloju ploda jabuke.

Ukoliko se u malim plodovima na završetku ove razvojne faze (4-6 tjedna nakon završetka cvatnje) nalazi manje od 10 mg Ca+2/100 grama sviježe mase ploda, vrlo je vjerojatna pojava gorkih pjega tijekom kasnije faze razvoja plodova.

Način i dinamika usvajanja kalcija u plodu jabuke predmet je istraživanja mnogih znanstvenika, zbog velike ekonomske važnosti proizvodnje jabuka i velikih gubitaka koji se mogu javiti kod propadanja plodova sa niskom količinom kalcija. Tako su Kalcitis i Heijden (2017) proveli istraživanje o kretanju kalcija u stablu i plodu jabuke korištenjem stabilnog izotopa Ca44. Praćenjem stabilnog izotopa kalcija tijekom rasta plodova, utvrdili su da se dio kalcija može usvajati tijekom cijele faze rasta plodova.

U fazi 40-50 dana nakon završetka cvatnje optimalno je vrijeme za analizu malih plodova jabuke i provjeru količine kalcija u plodovima

Kako osigurati dovoljnu količinu kalcija (Ca) u gnojidbi nakon cvatnje

Za optimalnu opskrbljenost plodova kalcijem nakon završetka cvatnje, proizvođači imaju vrlo kratak period, kada je važno osigurati dovoljnu količinu kalcija da bi dobili kvalitetne plodove.

Ovisno o agroekološkim uvjetima, potrebno je provesti nekoliko tehnoloških mjera; kako u gnojidbi kroz tlo tako i u folijarnoj gnojidbi.

  • U nasadima gdje nema mogućnosti primjene fertirigacije potrebno je obaviti gnojidbu sa granuliranim gnojivima na bazi kalcij-nitrata. Gnojiva na bazi kalcij-nitrata su dobre topivosti, pokretljivi su u tlu, te ih korijen jabuke može lako usvojiti. Dozu gnojiva potrebno je prilagoditi stanju nasada, te se primjenjuje od 50-150 kg/ha Ca-nitrata ili kalcij-amonij-nitrata (KAN). U ovoj se fazi ne smiju koristiti gnojiva na bazi amonijskog dušika (poput amonij-sulfata ili mono-amonij-fosfata) zbog jake kompeticije (antagonizma) između amonijskog iona i kalcija u tlu.
  • U nasadima gdje postoji sustav za fertirigaciju, preporuča se primjena vodotopivih gnojiva na bazi Ca-nitrata ili nekog drugog gnojiva na bazi kalcija, kako bi se na taj način osigurala dovoljna količina kalcija za početne faze razvoja ploda. Vodotopivi Ca-nitrat se primjenjuje u dozi od 25-50 kg/ha, ili se mogu koristiti posebna gnojiva na bazi kalcija (gnojiva na bazi Ca-acetata ili Ca-EDTA helata) prema uputama proizvođača gnojiva.
SAVJET PLUS:
Primjena tekućih ili mikrogranuliranih gnojiva na bazi huminskih kiselina (Humistar, K-Humus 85) u dozi od 20-40 lit/ha odnosno 5 kg/ha nakon završetka zimskog mirovanja, potaknuti će proljetni rast novog, mladog korijena. Na taj način se značajno povećava aktivna zona mladog korijena koja može usvajati više vode i više kalcija iz tla, i time osigurati optimalnu opskrbu kalcijem u početnim fazama razvoja plodova. U nasadima gdje nema sustava za natapanje, huminske kiseline mogu se primijeniti i prskanjem tla u zonu ispod reda.

Više o huminskim kiselinama na slijedećem linku: Primjena huminskih kiselina u poljoprivrednoj proizvodnji

Kalcij (Ca) je vrlo važan element za kvalitetu plodova jabuke