Ekološka gnojidba aronije (Aronia melanocarpa) Kada i kako primjeniti gnojiva u ekološkom uzgoju aronije?

Ekološka gnojidba aronije

(Zadnja izmjena članka 16/05/2021)

Ekološka gnojidba aronije (Aronia melanocarpa)

U posljednih desetak godina u Hrvatskoj se sve više sadi novih nasada aronije (Aronia melanocarpa). I dok je to na početku bila biljna vrsta koja se je sadila na okućnicama, u zadnje vrijeme podiže se sve više intenzivnih nasada, te je već više od 200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hvatskoj koji se bave uzgojom ove zanimljive voćne vrste. Iako nema službenih podataka o ukupnoj površini aronije u Hrvatskoj, prema podacima iz rada na terenu, može se govoriti o proizvodnji na oko 100 ha ukupno. Zbog dobre prilagodljivosti različitim agroekološkim uvjetima, većina nasada aronije u Hrvatskoj su u sustavu certificirane ekološke proizvodnje. Naime, zbog svojih nutritivnih vrijednosti, visokog sadržaja polifenola i snažne antioksidativne aktivnosti, plodovi i prerađevine plodova aronije (matični sok, sirup, čaj, pekmez i dr.) vrlo su traženi proizvodi na tržištu zdrave i ekološke hrane. Stoga je poznavanje tehnologije ekološke gnojidbe aronije vrlo važno u proizvodnji ove voćne vrste.

Agroekološki uvijeti za uzgoj aronije

Aronija (Aronia melanocarpa) je biljka koja pripada porodici Rosacea. To je višegodišnji listopadni grm, dobro razvijenog korijena i snažnog vegetativnog porasta. Listovi su debeli, tamnozelene boje, dok je cvijet hermafroditan, skupljen u gronje sa 20-25 pojedinačnih cvjetova. Porijeklom je iz područja Sjeverne Amerike, te je početkom 20. stoljeća prenesena u Rusiju, odakle se je nakon drugog svjetskog rata prošilia po Istočnoj europi i ostalim europskim zemljama. Danas su najveći svijetski proizvođači aronije Poljska, Češka, Slovačka i Njemačka, dok je istovremeno Poljska i najveći izvoznik aronije, koja izvozi više od 90% svoje proizvodnje (Makarenko, 2008).

Ukupno se procijenjuje da na globalnoj razini ima oko 20.000 ha pod aronijom, sa prosječnom proizvodnjom 150.000-200.000 t sviježeg ploda. Prosječni prinosi su od 4-12 t/ha, što značajno ovisi o tehnologiji uzgoja i agroekološkim uvjetima (Jeppsson, N. 2000., Bussières, J., S. et al. 2008.)

U agroekološkim uvjetima u Hrvatskoj, berba aronije se odvija tijekom kolovoza i početkom rujna, dok su u uzgoju najviše zastupljene sorte Nero, Viking, Aron i Autum Magic.

Slika 1. Sorta aronije Viking u cvatnji

Cvatnja aronije sorta Viking

Biljka aronije je vrlo otoporna na nepovoljne agroekološke uvjete, te dobro podnosi niske temperature. U doba zimskog mirovanja može podnijeti temperature i do -30°C, pa stoga gotovo nema ograničenja za uzgoj na području Hrvatske. Cvate kasno, krajem travnja, pa nema mogućnosti šteta od kasnih proljetnih mrazeva, kao ostale voćarske kulture. Dobro podnosi i visoke temperature, međutim kod visokih ljetnih temperatura, u uzgoju bez sustava navodnjavanja, postižu se znatno manji prinosi i plodovi su lošije kvalitete. Stoga je za uzgoj na plitkim, suhim tlima i na područjima visokih ljetnih temperatura potrebno koristiti navodnjavanje. Za uspiješan uzgoj potrebno je osigurati min. 500-700 mm oborina.

Zahtjeva tla slabo kisele reakcije, pH u rangu od 6,0-7,0 (McKay, S.A. 2004., Trinklein, D. 2007.), koja su dobrih fiziklanih karakteristika (dobre prozračnosti i vodopropusnosti), dok u iznimnim slučajevima može tolerirati i povremeno zadržavnje vode u tlu. To je heliofitna kultura, i traži puno svjetla, te ju je potrebno saditi na sunčanim položajima. Vjetrovi ne ometaju rast i razvoj aronije, osim u vrijeme cvatnje, kada može osušiti njušku tučka, i time nepovoljno utjecati na oplodnju i prinos plodova.

Priprema tla za ekološki uzgoj aronije

Kod izbora terena za sadnju aronije potrebno je voditi računa o optimalnim agroekološim uvjetima za rast i razvoj aronije. Treba izabrati tla dobrih fiziklanih svojstava, a izbjegavati loše položaje, pogotovo udoline gdje često dolazi do zastoja vode u tlu.

Prvi korak u pripremi tla je svakako agrokemijska analiza tla. Potrebno je utvrditi pH vrijednost tla, količinu organske tvari, količinu fiziološki važnih makroelemenata (fosfor, kalij) te količinu mikroelemenata (željezo, mangan, cink, bakar, bor). Optimlane vrijednosti prikazne su u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Optimalne vrijednosti agrokemijskih parametara tla za uzgoj aronije

Parametar
Optimalna vrijednost
pH(u vodi)
6,5-7,0
pH(u KCl)
6,0-6,5
Količina organske tvari (%)
3,0-5,0
Količina fiziološki aktivnog fosfora (P2O5)
10-15 mg P2O5/100 grama tla
Količina fiziološki aktivnog kalija (K2O)
20-25 mg K2O/100 grama tla
Količina željeza (Fe)
50-100 µg/g
Količina mangana (Mn)
20-50 µg/g
Količina cinka (Zn)
10-15 µg/g
Količina bakra (Cu)
2-5 µg/g
Količina bora (B)
0,5-1,0 µg/g

Ukoliko rezultati analize tla, značajno odstupaju od navedenih optimalnih vrijednosti, potrebno je kod pripreme tla, izvšiti korekciju i popravak plodnosti tla.

Popravak pH vrijednosti tla

Kod tala gdje su izmjerene niske pH vrijednosti (pH(KCl) ispod 6,0) potrebno je u pripremi tla izvršiti dodatnu kalcifikciju/kalcijizaciju tla radi smanjenja kiselosti tla. U ekološkoj proizvodnji dozvoljena je upotreba proizvoda na bazi sitno mljevenih vapnenih stijena ili vapnenih granulata, koje uz kalcij (Ca) sadrže i magnezij (Mg), čija se primjena dozira ovisno o pH vrijednosti tla i teksturnoj oznaci tla (Tablica 2).

Tablica 2. Preporučene doze primjene preparata Holcima Agrocal (Ca+Mg), za korekciju pH vrijednosti tla

Teksturna oznaka tla
Jako kiselo tlo (pH<5,0)
Kiselo tlo (pH 5,0-6,0)
Pjeskovito tlo
0,3-0,6 kg/m2
0,2-0,4 kg/m2
Ilovasto tlo
0,6-1,2 kg/m2
0,4-0,8 kg/m2
Glinovito tlo
1,2-1,8 kg/m2
0,8-1,2 kg/m2

Izvor podataka: Agrocal (Ca+Mg) brošura, Holcim d.o.o.

Ukoliko tlo ima visoke vrijednosti pH (preko 7,0) znači da se radi o karbonatnim tlima (tlima koja imaju višak kalcija) te se na takvim tla, aronija može uzgajati, ali uz obaveznu primjenu kiselih sulfatnih gnojiva (kalij-sulfata, magnezij-sulfata) i intenzivnu folijarnu primjenu mikroelemenata, zbog blokade mikroelemenata u tlu. Karobnatna tla se mogu prije sadnje zakiseliti, primjenom kiselog crnog treseta, i time stvoriti bolje uvjete za rast i razvoj aronije.

Nedostatak organske tvari u tlu

Za uspiješan uzgoj aronije potrebno je osigurati min. 3% organske tvari u tlu.

Međutim, kako se aronija često sadi i na lošijim terenim, količina organske tvari je često puno niža, pa se nekada u tlu nalazi manje od 1% organske tvari. U takvim slučajevima, potrebno je kod pripreme tla, podignuti količinu organske tvari u tlu. Uzgajivačima aronije na raspolaganju je više mogućnosti; primjena zrelog stajskog gnoja, zatim peletiranih stajskih gnojiva za ekološku proizvodnju te primjena organsko-mineralnih gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Zbog racionalizacije troškova kod pripreme tla, često se koriste organsko-mineralna gnojiva, koja osim visokog sadržaja organske tvari (20-40%) sadrže i određene količine fosfora (2-5% P2O5) te kalija (5-15% K2O). Primjenom takvih gnojiva, u jednom tretmanu se uspiješno riješava i problem nedostatka organske tvari u tlu i problem nedostatka fosfora i kalija.

Nedostatak makroelemenata

Osim dovoljne količine organske tvari u tlu, za uzgoj aronije potrebno je u tlu osigurati i dovoljnu količinu makroelemenata, prije svega fosfora i kalija, ali isto tako, i magnezija (Mg).

Ukoliko je u tlu izmjerena niska količina i fosfora i kalija, preporuča se primjena organsko-mineralnih gnojiva, gdje se uspiješno, u jednoj primjeni riješava nedostatak fosfora, kalija ali i organske tvari. Kako na tržištu ekoloških gnojiva, ne postoje proizvodi sa visokom količinom fosfora, na terenima gdje je fosfor u izuzetnom nedostatku, dio potrebnog fosfora nadoknaditi će se tijekom vegetacije primjenom folijarnih gnojiva. Iako su potrebe aronije za fosforom male, aronija ima potrebu za fosforom, te ga je potrebno osigurati dodatnom gnojidbom. Fosfor je izvor energije za sve fiziološke procese (sastavni dio molekule ATP i ADP), te su biljke aronije usljed nedostatka fosfora, slabog rasta i loše cvatnje.

Dodavanje kalija je moguće riješti primjenom prije spomenutih organsko-mineralnih gnojiva, ali, isto tako, ukoliko je količina kalija u tlu niska, može se dodavati i kalij-sulfat. Kod primjene kalij sulfata, potrebno je voditi računa da se radi o kiselom gnojivu, pa je dozu potrebno prilagoditi i pH vrijednosti tla. Ukoliko je tlo kiselo, primjena većih količina kalij-sulfata može još dodatno zakiseliti tlo, što kasnije nepovoljno utječe na usvajanje makroelementa iz tla.

Magnezij (Mg) je element o kojem se vodi malo računa u gnojidbi aronije. Međutim, magnezij je vrlo važan za fotosintetsku aktivnost, te se kod biljaka koje su dobro opskrbljene magnezijem, ostvaruje prinos značajno bolje kvalitete. Stoga se kod analize tla preporuča i analiza količina magnezija u tlu, kako bi se po potrebi izvršila korekcija gnojidbe sa magnezijem. Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju, proizvođačima je na raspolaganju Mg-sulfat, trgovačkog naziva Epso top, koji je dobiven iz prirodnih nalazišta magnezijevih soli, te se stoga može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Nedostaci mikroelemenata

Aronija poput drugih voćarskih kultura također ima potrebe za mikroelementima. Iako se mikroelementi usvajaju u manjim količinama, vrlo su važi u fiziologiji biljke te poztivno utječu na cvatnju (bor), rast i razvoj lisne mase (željezo, cink) i razvoj plodova (željezo). Tu su još važni i mangan (Mn) i bakar (Cu) koji su važni aktivatori enzima u biljci. Za aroniju su posebno važni željezo (Fe) usljed čijeg nedostatka aronija ima slab rast i razvoj; kako lisne mase tako i plodova, te bor (B), koji osim na cvatnju, ima pozitivni učinak na sintezu šećera u plodovima, te pozitivno utječe na rast suhe tvari u plodovima.

Na osnovi rezultata akrokemijske analize tla, provodi se korekcija količine mikroelemenata u tlu. Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, koriste se gnojiva na bazi mješavine mikroelemenata u helatnom obliku (poput gnojiva Cocktal Jade) ili se koriste pojedinačna gnojiva u helatnom obliku (EDTA helatni oblici mikroelemenata).

Tablica 3. Sastav gnojiva Cocktail jade (proizvođač Tradecorp Ltd.), za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (certifikat EcoCert)

Element
Količina
Makroelementi
Magnezij (MgO)
5,1%
Sumpor (SO3)
10,0%
Mikroelementi
Željezo (Fe-EDTA helat)
4,0%
Mangan (Mn-EDTA helat)
4,0%
Cink (Zn-EDTA helat)
0,8%
Bor (B)
1,5%

Slika 2. Gnojivo Cocktail Jade (mješavina mikroelemenata sa visokim sadržajem željeza (Fe) i magnezija (Mg)) za primjenu u ekološkom uzgoju aronije (proizvođač Tradecorp, Španjolska)

Cocktail Jade - mješavina mikroelemenata za ekološku gnojidbu aronije

 

 

Pregled gnojiva i ostalih preparata za pripremu tla za ekološki uzgoj aronije

Kod pripreme tla za sadnju novih nasada aronije, potrebno je provesti gnojidbu na temelju rezultata analize tla. Za ekološki uzgoj aronije, na raspolaganju su brojna gnojiva koja uspiješno mogu riješiti nedostatak gotovo svih elemeanta u tlu. U novije vrijeme najčešće se koriste organsko-mineralna gnojiva, jer se u jednoj primjeni riješava nedostatak organske tvari u tlu te nedostatak osnovnih hranivih elemenata. Osim toga, takva gnojiva se proizvode u obliku peleta, pa je njihova primjena jednostavna i precizna; kako za velike tako i za male, hoby uzgajivače aronije.

Tablica 4. Pregled gnojiva i ostalih preparata za pripremu tla za ekološki uzgoj aronije

Naziv gnojiva/preparataSastavDoza primjene
Preparati za korekciju pH vrijednosti tla
Holcim Agrocal (Ca+Mg)30,1% CaO
21,5% MgO
0,3-1,8 kg/m2
Gnojiva za povećanje količine organske tvari u tlu
Zreli stajski gnoj (različitog porijekla)15-20% organske tvari,
0,5-0,6% dušika (N), 0,2-0,3 fosfora (P2O5), 0,6-1,0% kalija (K2O)
2.500-3.000 kg/1.000 m2
(25-30 t/ha)
Lumbrical (vermikompost)60-65% organske tvari1-2 lit/sadnici
Crni kiseli treset90-96% organske tvari1-5 lit/sadnici za uzgoj aronije na karbonatnim tlima
Stallatico Extra - peletirani stajski gnoj (Proizvođač Agribios Italiana Srl., Italija)30% organske tvari
2% dušika (N), 3% fosfora (P2O5), 2% kalija (K2O)
11% huminskih i fulvo kiselina
100-150 kg/1.000 m2
(1,0-1,5 t/Ha)
Organsko-mineralna gnojiva
Vinodar BIONPK 3.5:13+25% organske tvari60-100 kg/1.000 m2
(600-1.000 kg/ha)
BioprimusNPK 5:7:2+35% organske tvari60-100 kg/1.000 m2
(600-1.000 kg/ha)
Jednostavna mineralna gnojiva za primjenu u ekološkoj poljoprivredi
Epso Top (Mg-sulfat)16% MgO, 33% SO3150-300 kg/ha
Kali Sop (K-sulfat)51% K2O, 45% SO3300-500 kg/ha
Gnojiva na bazi mikroelemenata
Cocktail Jade5,1% MgO, 10% SO3, 4% Fe, 4% Mn, 0,8% Zn, 1,5% B5-10 kg/ha
Tradecorp Zn14% Zn-EDTA helat2-5 kg/ha

Slika 3. Gnojivo Vinodar BIO (NPK 3:5:13 + 25% organske tvari) za osnovnu i jesensku gnojidbu aronije, sa visokom količino kalija i organske tvari (proizvođač Agribios, Italia)

Organsko-mineralno gnojivo Vinodar Bio

Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije

Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije može se podijeliti u dva dijela;

  • Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije
  • Gnojidba u vrijeme vegetacije

Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije

Tijekom mirovanja vegetacije (jesensko-zimski period) obavalja se gnojidba u tlo, sa ciljem povećanja organske tvari u tlu te povećanja količine fosfora i kalija, te iznimno i korekcija pH vrijednsoti tla, primjenom vapnenog materijala.

Kako se u Hrvatskoj još uvijek radi o manjim proizvodnim nasadima (1-2 ha), zbog jedostavnosti primjene, ali i cijene, sve se više upotrebljavaju organsko-mineralna gnojiva. Time se u jednoj aplikaciji riješava problem organske tvari, fosfora i kalija. Doze i količine se moraju prilagoditi stanju plodnosti tla i količina hraniva u tlu, te se u prosjeku koristi 300-500 kg/ha organsko mineralnih gnojiva. Osnovne karakteristike organsko-mineralnih gnojiva za upotrebu u ekološkom uzgoju aronije, prikazani su u slijedećoj tablici.

Tablica 5. Osnovne karakteristike organsko-mineralnih gnojiva za primjenu u ekološkoj gnojidbi aronije dostupna na tržištu Hrvatske (prema podacima zastupnika za hrvatsko tržište; gnojiva su poredana po količini dušika)

Naziv gnojivaSastav gnojivaProizvođač
Vinodar BIONPK 3:5:13+25% organske tvariAgribios, Italija
Grena BiobaseNPK 3:8:8Grena, Italija
BiprimusNPK 5:7:2+35% organske tvariAgribios, Italija
Granosano EVONPK 6:16:0+22% organske tvariIlsta, Italija
Proeco 21NPK 7:7:7+organska tvarProeco, Hrvatska
EnnekappaNPK 7:0:21+38% organske tvariIlsa, Italija

Kod izbora gnojiva za gnojidbu u vrijeme mirovanja vegetacije, prednost treba dati formulacijama sa niskom količinom dušika i sa većom količinom kalija i fosfora.

U vrijeme mirovanja vegetacije, može se po potrebi obaviti i kalcifikacija tla, ukoliko su analizom tla utvrđene niže pH vrijednosti. Za kalcifikaciju tla, koriste se isti preparati kao i kod pripreme tla za sadnju novih nasada.

Gnojidba u vrijeme vegetacije

U vrijeme vegetacije, gnojidba se provodi u nekoliko tretmana, ovisno o cilju gnojidbe, pa tako razlikujemo:

  • Gnojidbu na početku vegetacije (sa većom količinom dušika) radi boljeg početnog razvoja vegetacije
  • Primjena mikroelemenata prije cvatnje
  • Primjena mikroelemenata tijekom rasta i razvoja plodova
  • Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora radi veće kvalitete plodova
  • Primjena gnojiva na bazi kalija radi većeg postotka suhe tvari u plodovima
  • Primjena mikroelemenata nakon završetka berbe

Gnojidba na početku vegetacije

Na početku vegetacije u ekološkoj gnojidbi aronije koriste se organska gnojiva koja sadrže veće količine dušika (N), koje će biljka koristiti za razvoj vegetativne mase do faze cvatnje, te kasnije i za rast i razvoj plodova. Ovisno o stanju plodnosti tla i razvijenosti nasada, koriste se u dozama od 40-80 kg/1.000 m2 (ili 400-800 kg/ha). Organska gnojiva sa visokom količinom dušika (N) dostupna na tržištu Hrvatske, prikazana su u slijedećoj tablici.

Tablica 6. Organska ekološka gnojiva sa visokim sadržajem dušika (N)

Naziv gnojivaKoličina dušika (N)Preporučena doza primjene
Forza 77% N40-60 kg/1.000 m2
(400-600 kg/ha)
Grena Biosprint CaNPK 9:1:+Ca80-140 kg/1.000 m2
(800-1.400 kg/ha)
Fertil Supernova 12,512,5% N40-60 kg/1.000 m2
(400-600 kg/ha)

Primjena mikroelemenata prije cvatnje

Za uspješnu cvatnju aronije potrebno je u gnojidbi koristiti gnojiva na bazi mikroelemenata. Najčešće su to gnojiva na bazi bora (B), važnog elementa za pravilnu cvatnju i oplodnju, ili različite mješavine gnojiva na bazi mikroelemenata, koji osim bora, sadrže i ostale važne mikroelemente.

Slika 4. Grm aronije u punoj rodnosti nakon pravilne primjene gnojiva u osnovnoj i folijarnoj gnojidbi

Grm aronije u punoj rodnosti

Primjena mikroelemenata tijekom rasta i razvoja plodova

Nakon završetka cvatnje, još je jedna dobra prilika za opskrbu aronije mikroelementima. U nasadima koji su u dobroj kondiciji, i dobrog rodnog potencijala, ovo je važan zahvat, jer je potrošnja mikroelemenata za razvoj novih plodova vrlo visoka.

Za uspješnu gnojidbu, koriste se mješavine mikroelemenata sa magnezijem, ili na tlima sa viškom karbonata (alkalna tla) obavezno se primjenjuje željezo (Fe), kako bi se spriječila pojava kloroze.

Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora radi veće kvalitete plodova

Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora, tijekom faze raste plodova, vrlo je važna tehnološka mjera. Kalcij (Ca) i bor (B) pozitivno utječu na  razvoja ploda, čvrstoće plodova i sinteze veće količine šećera.

Zahvat je naročito važan, ako se aronija uzgaja na kiselim tlima, jer će uslijed nedostatka kalcija, razvoj plodova biti vrlo slab, pa je kalcij potrebno dodavati folijarnom gnojidbom.

Primjena gnojiva na bazi kalija radi većeg postotka suhe tvari u plodovima

Zadnji tretmani u fazi dozrijevanja plodova aronije, su tretmani gnojivima na bazi kalija. Kalij je važan element u sintezi suhe tvari (šećera), te je u nasadima, bez sustava za fertirigaciju, vrlo važno provoditi folijarnu gnojidbu. Kalij se iz tla usvaja isključivo sa vodom, te ukoliko tijekom ljeta dolazi do nedostatka vode zbog suše i nedostatka oborina, potrebno je nadoknaditi kalij u gnojidbi preko lista. Na taj način, povećati će se količina šećera u plodovima, i dobiti urod znatno veće kvalitete.

Slika 5. Gnojivo Idai K Plus; tekuće folijarno gnojivo sa visokom količinom kalija (20% K2O) za ekološku gnojidbu (proizvođač Idai Nature, Španjolska)

Idai K Plus gnojivo za aroniju

Primjena biostimulatora tijekom vegetacije aronije

Iako je aronija vrlo otporna voćna vrsta, i dobro podnosi nepovoljne agroekološke uvjete, tijekom vegetacije se ipak javljaju stresni uvjeti kada se preporuča primjena biostimulatora. Za primjenu u ekološkom uzgoju aronije, koriste se biostimulatori na bazi aminokiselina ili biostimulatori na bazi ekstrakata morskih algi.

Primjena biostimulatora na bazi morskih algi, u kombinaciji sa primjenom bakrenog gnojiva Copfort (Cu-glukonat) preporuča se kao obavezna mjera nakon strojne berbe aronije. Tijekom rada stroja dolazi do oštećenja i lisne mase i grančica, pa je važno potaknuti biljku na brzu obnovu, u kombinaciji preparata na bazi algi i bakra, koji se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji.

Primjena mikroelemenata nakon završetka berbe

Nakon završetka berbe aronije (početkom rujna) lisna masa je još uvijek aktivna, te je pravo vrijeme za primjenu mikroelemenata. Ovisno o stanju plodnosti tla, može se primijeniti mješavina mikroelemenata sa magnezijem (poput gnojiva Cocktail Jade), pa time zadovoljiti većinu potreba aronije za mikroelementima, ili ako je analiza tla pokazala veći nedostatak pojedinog mikroelementa, onda ciljano primijeniti samo jedan mikroelement (Fe, Zn, Mn) u helatnom EDTA obliku.

Fiziološki u tom periodu počinje priprema za jesensko završavanje vegetacije aronije, pa biljka sva hraniva iz lista, prebacuje u trajne drvenaste organe, što je prava prilika za dobru opskrbu mikroelementima, koji će biti na raspolaganju za slijedeću vegetaciju.

 

PROGRAM EKOLOŠKE FOLIJARNE GNOJIDBE ARONIJE

Razvojna faza aronijePreporuka gnojidbeDoza i prijedlog gnojiva za folijarnu gnojidbu
Početak vegetacijeBiostimulator+MikroelementiDelfan Plus 10 mL/10 lit. vode
+
Cocktail Jade 10 gr./10 lit. vode
Prije cvatnjeGnojivo na bazi mikroelementa bora (B)Mikrovit bor (11% B) 10 mL/10 lit. vode
Nakon završetka cvatnjeBiostimulator+MikroelementiDelfan Plus 10 mL/10 lit. vode
+
Cocktail Jade 10 gr./10 lit. vode
Tijekom rasta i razvoja plodovaGnojivo na bazi kalija (K)Idai K Plus 20-40 mL/10 lit. vode
(2-3 tretmana u razmaku od 7 dana)
Pojava stresnih uvjeta tijekom rasta i razvoja plodovaBiostimulator na bazi aminokiselinaVegenergy 10 mL/10 lit. vode
Nakon završetka berbe plodova (jesenska folijarna gnojiva)Gnojivo na bazi mikroelemenata (mix mikroelemenata)Cocktail Jade 10-15 gr./10 lit. vode

Napomena: Proizvođači gnojiva iz prijedloga programa; Tradecorp, Španjolska (Delfan Plus, Cocktail Jade), Idai Nature, Španjolska (Idai K Plus), Intermag, Poljska (Mikrovit Bor 11%B). Navedena gnojiva su dostupna i na Hrvatskom tržištu.

Norme i certifikati za gnojiva u ekološkoj proizvodnji

Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju mogu se korsititi samo gnojiva koja su sukladna sa EZ normama br. 834/2007 i 889/2008. Na tržištu postoji nekoliko certifikata koji su sukladni sa navedenim normama kao što su EcoCert certifikat, zatim FIBL, Demetra, GÄA, Naturland Deutschland i ABG. Stoga je kod izbora i primjene gnojiva i preparata potrebno voditi računa o valjanosti certifikata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. 

Literatura

Bussières, J., S. Boudreau, G. Clément-Mathieu, B. Dansereau and L. Rochefort. 2008. Growing black chokeberry (Aronia melanocarpa) in cut-over peatlands. HortScience 43(2):494-499.

Jeppsson, N. 2000. The effects of fertilizer rate on vegetative growth, yield and fruit quality, with special respect of pigments, in black chokeberry (Aronia melanocarpa) cv. ‘Viking. Scientia Horticulturae 83:127-137.

Makarenko, V. (2008). “Marek’s juice, czyli Polska potęgą aronii.” Gazeta Wyborcza. 9:2008.

McKay, S.A. 2004. Demand increasing for aronia and elderberry in North America. New York Berry News 3(11):4-6. Minnesota Department of Transportation. Undated. Glossy black chokeberry

Skender, A., Joldić, S., Kurtovic, M., Alibabic, V., Hadziabulic, S.. (2017). Effects of Fertilization on Vegetative Growth, Yield and Fruit Quality of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa Elliot). Agro-knowledge Journal. 18. 85-94.

Trinklein, D. 2007. Aronia: a berry good plant. Missouri Environment & Garden 13(9):86.

Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info


Gdje kupiti gnojivo COCKTAIL JADE za ekološku gnojidbu aronije?

WEB Shop 
Kokot Agro d.o.o., Trešnjevka 22, Jastrebarsko (Zagrbačka županija)
Vino Artis d.o.o., Istarska 29, Višnjan (Istarska županija)
Cedar Agro d.o.o., Kalnička 4, Novi Marof (Varaždinska županija)

Osim WEB shopa, gnojivo možete kupiti u agro dućanima kod Prodajnih predstavnika na području Hrvatske.