Tradecorp Cu – gnojivo na bazi bakra (EDTA helata) Mikrogranulirano gnojivo na bazi Cu-helata visoke koncentracije bakra (14,5% Cu-EDTA)

(Zadnja izmjena članka 23/01/2021)

TRADECORP Cu je visoko koncentrirano gnojivo visoke koncentracije bakra, gdje je sav bakar u obliku Cu-EDTA helata (nije gnojivo na bazi Cu-sulfata ili kompleks bakra sa LSA otapalima). Gnojivo je posebno formulirano za učinkovitu folijarnu gnojidbu bakrom, fertirigaciju i sustave natapanja. Učinkovit i brz način sprječavanja i korekcije nedostataka bakra, zbog nedostatka bakra u tlu i zbog povećane potrebe kulture za bakrom. Visokoučinkovito gnojivo koje radi dodatka za bolju topivost i usvajanje, daje maksimalni učinak u folijarnoj gnojidbi. Gnojivo TRADECORP Cu ne sadrži nitrate, sulfate niti kloride.

Primjenom gnojiva TRADECORP Cu potiču se različiti biokemijski procesi u biljci, od kojih se posebno ističe povećanje čvrstoće stanične stjenke i povećanje aktivne otpornosti biljaka na razna gljivična oboljenja i bakterioze. Osim toga, kod svih drvenastih kultura potiče dozrijevanje drva u fazi pripreme za zimski odmor drvenastih kultura.

Na tržište dolazi u pakiranjima od 1 kg što omogućava jednostavnu i preciznu primjenu za različite veličine poljoprivrednih proizvođača; od malih hobby do velikih profesionalnih proizvođača.

Proizvođač gnojiva: TRADECORP INTERNATIONAL, C/ Alcalá, 498. 2nd Floor 28027 Madrid (Španjolska)

Prednosti primjene gnojiva Tradecorp Cu:

 • Visoka koncentracija bakra (Cu) u helatnom obliku koji se može brzo i učinkovito usvojiti u biljku
 • Primjena preko lista i kroz sustave fertirigacije/kroz tlo
 • Stimulira povećanje prirodne otpornosti na gljivična oboljenja i bakterioze
 • Potiče brže odrvenjavanje mladica i drva kod drvenastih kultura (JESENSKA DEFOLIJACIJA DRVENASTIH KULTURA)
 • Primjenom kod mrkve povećava se količina sinteze karotina i intenzivnije obojenosti korijena mrkve
 • Važan u gnojidbi pšenice i ostalih strnih žitarica za pozitivnog učinka na oplodnju (povećanje prinosa)
 • Podiže otpronost masline na bolest paunovo oko (Spilocaea oleaginea Cast.) u kombiniranoj primjeni sa bakrenim fungicidima
 • Zbog ulaska u list otporan je na ispiranje kišom nakon primjene
 • Gnojivo sa EKO certifikatom za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

 

Gnojivo Tradecorp Cu uspješno se koristi za poticanje pravovremenog jesenskog opadanja lista (defolijacije) kod drvenastih kultura.

POSEBNA NAMJENA GNOJIVA Tradecorp Cu:

 • JESENSKA DEFOLIJACIJA (PAD LISTA) KOD DRVENASTIH KULTURA: Za poticanje pravovremenog jesenskog opadanja lista (defolijacije) folijarna gnojidba bakrom nakon završetka berbe potiče se stvaranje kalusa kod peteljke lista i bržeg opadanja lista. Na taj način se može na vrijeme početi sa zimskom rezidbom, što je bitno u većim intenzivnim nasadima voćarskih kultura. Doza primjene za poticanje defolijacije je 200-500 grama/100 lit. vode ovisno o volumenu lisne mase u nasadu. Osim za defolijaciju intenzivnih nasada, isti tretman se koristi i za defolijaciju sadnica voćaka.
 • POVEĆANJE PLODNOSTI POLENA I BROJA ZRNA U KLASU KOD STRNIH ŽITARICA (PŠENICE): Primjenom bakrenog helata u folijarnoj gnojidbi pšenice nakon završetka zimskog mirovanja, primjenom 1-2 kg/ha gnojiva Tradecorp Cu, povećava se količina bakra u gnojidbi pšenice, te se zbog pozitivnog učinka na plodnost polena povećava broj zrna u klasu pšenice i time direktno utječe na povećanje prinosa pšenice. Posebno dobar učinak gnojiva Tradecorp Cu izmjeren je kod visokorodnih sorata pšenice koje imaju visoki potencijal rodnosti.

SASTAV GNOJIVA TRADECORP Cu:

Parametar
Količina (%)
Bakar (Cu) u obliku Cu-EDTA helata
14,5 %
pH otopine (konc. 1%)
6,5
Topljivost
700 grama/lit.
Formulacija
WG mikrogranule
Boja
Plava

Gnojivo Tradedorp Cu je kompatibilano sa organskim fungicidima, gnojivima i ostalim agrokemijskim preparatima koji se standardno upotrebljavaju. Preporuča se test kompatibilnosti kod mješanja više sredstava i primjene veće količine gnojiva. Po potrebi tražiti savjet tehničkog osoblja.

DOZA PRIMJENE GNOJIVA TRADECORP Cu:

Gnojivo Tradecorp Cu proizveden je sukladno normi EZ 834/2007 i 889/2008 za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

FOLIJARNA GNOJIDBA:

 • Vinova loza: 1,0-1,5 kg/ha u početnoj fazi porasta mladica i u folijarnoj gnojidbi nakon berbe grožđa (kompatibilno sa sumpornim preparatima)
 • Jagoda: 1,0-1,5 kg/ha u početku proljetne vegetacije
 • Jabuka, kruška: 1-2 kg/ha prije cvatnje i 3×1 kg/ha nakon cvatnje
 • Šljiva, trešnja, breskva (samo za ubrzanu defolijaciju na kraju vegetacije): 200-300 grama/100 lit. vode
 • Mandarine: 50-100 grama/100 lit. vode (max. primijeniti 1,5 kg/ha) 2-3 tijekom vegetacije
 • Kukuruz: 2×0,75 kg/ha
 • Pšenica (strne žitarice): 1,0-2,0 kg/ha u prvoj folijarnoj gnojidbi nakon zimskog mirovanja
 • Krumpir: 1-1,5 kg/ha u fazi prije zametanja gomolja
 • Ostalo povrće: 1-1,5 kg/ha kod simptoma nedostatka bakra (vlažna tla, hladno vrijeme, višak fosfor u tlu, visoka količina organske tvari u tlu i dr.)

Ne miješati sa biostimulatorima na bazi ekstrakta morskih algi (zbog moguće fitotoksičnosti na listu poljprivrednih kutlura).

FERTIRIGACIJA:

 • Sve kulture: 0,75-1,5 kg/ha u jednoj primjeni kroz sustav fertirigacije

UPOZORENJA:

Čuvati na temperaturi od 5-25°C, u suhom prostoru. U kontaktu sa očima i kožom isprati sa puno vode. Čuvati samo u original amabalaži. Proizvođač jamči za kvalitetu i sastav proizvoda ali ne može jamčiti za upotrebu proizvoda. Učinak gnojiva ovisi o vrsti i starosti biljke, agroekološkim uvjetima, temperature i tipa tla. Ne prekoračiti preporučene doze primjene.

Oznake upozorenja i obavijesti:

S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece, S 13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, S 36/37/39 Korisiti laganu zaštitnu odjeću i opremu