Program folijarne (EKO) gnojidbe vinove loze Program folijarne gnojidbe vinove loze u ekološkom uzgoju

(Zadnja izmjena članka 10/09/2022)

Program folijarne ekološke gnojidbe vinove loze (2022)

Ekološki uzgoj vinove loze

Ekološki uzgoj vinove loze i proizvodnja ekoloških vina u Hrvatskoj počinje zauzimati sve veći udio u ukupnoj proizodnji vina. Iako je trenutno svega oko 1.000 ha vinograda u sustavu ekološke poljoprivredne proivodnje, trend prelaska na ekološki sustav proizvodnje sve je češći izbor sve većeg broja vinogradara u Hrvatskoj.

Osim vinogradara koji su u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, ekološka gnojiva koriste i vinogradari izvan ekološke proizvodnje, koji su korisnici Mjere 10 (primjena ekoloških gnojiva u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji).

U svijetu se vinova loza na ekološki način uzgaja na površini većoj od 400 000 ha (Willer i Lernoud, 201 9), što čini 5,67 % svjetske površine za uzgoj vinove loze (7,1 milijuna ha u 2016. godini).  Najveći dio, 85 % se odnosi na Europu, odnosno, 340 038 ha. Države s najvećim površinama za ekološki uzgoj vinove loze su Španjolska i Italija, od kojih svaka ima više od 100 000 ha pod ekološkim vinogradima, a slijedi Francuska s preko 78 000 ha (Willer i Lernoud, 2019).

Za razliku od svjetskog trenda, u Hrvatskoj ekološka vinogradarska proizvodnja je tek u začecima. Podatak iz 2017. godine o površini pod ekološkim vinogradima za Hrvatsku iznosi 1.010 hektara (ha), što predstavlja 1,04 % u odnosu na ukupne poljoprivredne površine pod ekološkom proizvodnjom (Ministarstvo poljoprivrede — Statistika).

Stoga je vrlo važno ulagati u nova znanja i nove tehnologije u ekološkom uzgoju kako bi se povećale površine i ostvarili visoki i kvalitetni prinosi grožđa; što kasnije čini dobru podlogu za proizvodnju kvalitetnih ekoloških vina.

Folijarna gnojidba je važan tehnološki zahvat u ekološkom uzgoju vinove loze.

Folijarna ekološka gnojidba vinove loze (2022)

Program folijarne ekološke gnojidbe vinove loze obuhvaća gnojiva marke Tradecorp i Idai Nature, globalnih lidera u segmentu folijarnih gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, te gnojiva ostalih proizvođača (Altinco, Intermag, Aspanger i dr.) koji su našli mjesta u programu folijarne gnojidbe.

Sva gnojiva navedena u ovom programu gnojidbe, u vrijeme pisanja programa posjedovali su važeći certifikat za prmjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju, sukladno EZ normi 834/2007 (stara norma) odnosno novoj EZ normi 848/2018 i 1165/2021 (nove norme za označavanje gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju).

Program je podijeljen u dvije cijeline;

(1) PROGRAM FOLIJARNE GNOJIDBE 

(2) PROGRAM POSEBNIH PREPARATA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Eko certifikati za gnojiva maslina
Sva gnojiva za ekološki uzgoj posjeduju važeće eko certifikate na razinu EU i Hrvatske

Program folijarne gnojidbe podijeljen je u 7 važnih fenofaza rasta i razvoja vinove loze te posebni folijarni tretman sa gnojivom  EPSO TOP (Mg-sulfat) radi sprečavanja sušenja peteljkovine i vrha grozda zbog nedostatka magnezija (Mg).

U program je uključeno 9 folijarnih gnojiva, prema slijedećim grupama proizvoda

BIOSTIMULATORI

 • VEGENERGY (aminokiseline)
 • PHYLGREEN (hladno prešani ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum)

Dva važna biostimulatora; VEGENERGY (na bazi aminokiselina iz sirovina biljnog porijekla) i PHYLGREEN (na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosu). Za sve stresne uvjete; od početka vegetacije i niskih temperatura, do ljetnih visokih temperatura i bolje kvalitete grožđa (više šećera i više polifenola i antocijana).

Poseban tretman je primjena biostimulatora Phylgreen na početku cvatnje, ukoliko se očekuju loši klimatski uvjeti tijekom cvatnje (suh vjetar ili kiša). Zbog visoke količine alginata, dobro štiti cvijet masline kod pojave suhog vjetra (čuva njušku tučka od sušenja) odnosno kiše (spriječava ispiranje polena kišom sa njuške tučka).

Druga posebnost kod primjene biostimulatora PHYLGREEN je značajno veća otpornost vinove loze na brojne bolesti zbog visoke količine ELICITORA u biostimulatoru Phylgreen. Visoka količina ELICITORA podiže prirodnu otpornost na bolesti vinove loze. Međutim, potrebno je naglasiti da biostimulator Phylgreen nije kompatibilan sa preparatima na bazi bakra (Cu), te se NE SMIJU primjeniti zajedno.

MIKROELEMENTI.

 • COCKTAIL JADE (mješavina mikroelemenata)
 • MIKROVIT BORON TURBO (11% B)
 • IDAI CUAJE (bor+molibden)
 • TRADECORP Zn (14% Zn)
 • ULTRAFERRO (6% Fe-EDDHA helata)

Osnovno gnojivo je COCKTAIL JADE (mješavina mikroelemenata sa magnezijem) ili gnojivo na bazi bora, MIKROVIT BORON TURBO, koji se primjenjuje prije cvatnje. Ukoliko se radi o nasadu vinove loze gdje je vrlo niska rodnost, preporuča se primjena gnojiva IDAI CUAJE, kombinacija bora (B) i molibdena (Mo); važnih elemenata za cvatnju i oplodnju.

Cocktail Jade - mješavina mikroelemenata za ekološku gnojidbu aronije
COCKTAIL JADE – potpnuno gnojivo za ekološki uzgoj vinove loze. Sadrži sve važne mikroelemente i magnezij.

Primjena gnojiva TRADECORP Zn važna je za početak razvoja mladica, jer cink potiče sintezu hormona rasta (auxina) te je početni razvoj vegetacije ujednačen. Kod tala gdje je visoka količina karbonata/vapna u tlu potrebno je primjenu gnojiva Tradecorp Zn primjeniti više puta tijekom vegetacije. Kod sorata sa zbijenim grozdovima, potiče rast peteljke bobice, te se time smanjuje zbijenost bobica i bolje zdravstveno stanje grožđa.

Ukoliko se radi o tlima sa visokom količinom karbonata (vapna) onda se preporuča primjena gnojiva na bazi željeznog (Fe) EDDHA helata (ULTRAFERRO) u tlo. Doza primjene ovisi o intenzitetu koroze u vinogradu i iznosi 5-10 grama/trsu na početku vegetacije, a kod težih slučajeva kloroze, potrebno je tretman ponoviti i nakon završetka cvatnje.

MAKROELEMENTI.

 • IDAI K PLUS (kalij)
 • IDAI ENGORDE (fosfor i kalij)
 • EPSO TOP (Mg-sulfat)

IDAI K PLUS, gnojivo sa visokom količinom kalija (20% K2O), važan je sintezu šećera u bobicama. Primjenjuje se u folijarnoj gnojidbi tijekom ljetnog perioda, u 2-3 tretmana u dozi od 3-5 lit/ha (30-50 mL/10 lit. vode). Zbgo posebne tehnologije u proizvodnji ovog gnojiva (HPC tehnologija) izvrsno se usvaja i pri visokim temperaturama zraka tijekom ljeta, što ga razlikuje od ostalih folijarnih gnojiva na bazi kalija za gnojidbu vinove loze. Novost u programu 2022. godine je folijarno gnojivo IDAI ENGORDE koji sadrži 5% fosfora (P2O5). Preporuča se primjena prije cvatnje te nakon cvatnje za dobar početni razvoj bobica.

Zdrav i kvalitetan prinos grožđa i u ekološkom uzgoju vinove loze primjenom modernih gnojiva i pomoćnih sredstava.

Za bolju i intenzivniju fotosintezu, preporuča se koristiti gnojivo EPSO TOP, na bazi magnezij-sulfata. Redovnom primjenom gnojiva EPSO TOP smanjuje se intenzitet disanja vinove loze tijekom visokih temperatura zraka i na taj način “čuvaju” se kiseline u bobici, koje su važne za kvalitetu i notu svježine kod vina.

Posebni preparati za folijarnu gnojidbu vinove loze u ekološkom uzgoju

 • IDAI S-SYSTEM (sumpor u obliku sumpor-polikarboksilata, sistemik)
 • IDAI QUITOBASIC (preparat na bazi hitozan hidroklorida, kontaktni preparat)
 • IDAI BROTAVERD (nova generacija biostimulatora na bazi aluminij-lignosulfonata)
 • COPFORT (bakreni-glukonat, sistemik)

Radi se o posebnoj grupi proizvoda, koji imaju specifičnu ulogu u folijarnoj gnojidbi vinove loze. Osnovno, radi se o sredstvima koja će dati vrlo dobre rezultate u borbi protiv najvažnijih bolesti vinove loze, poput plamenjače, pepelnice i botritisa.

Posebno se istču preparati koji uspješno povećavaju otpornost na pepelnicu vinove loze. Prvi je IDAI S-SYSTEM (sumporni polikarboksilat) koji ima sistemični učinak (brzo se usvaja i nema opasnosti od ispiranja kišom) a koji potiče dodatnu sintezu jasmonične kiseline (JA) koja diže otpornost vinove loze na pepelnicu. Ukoliko ipa pepelnica “probije” primjenjuje se preparat IDAI QUITOBASIC, koji ima jak kurativni učinak na pepelnicu, te prekida njezin daljni razvoj. Osim toga, preparat IDAI QUITOBASIC ima i dodatni učinak protiv botritisa.

Drugi važni preparat je COPFORT; čista otopina Cu-glukonata sa sistemičnim učinkom bakra (bez mogućnosti ispiranja, pa ne zagađuje okoliš) koji će aktivno sudjelovati u borbi protiv plamenjače. Potpuno se usvaja u list i translocira po cijeloj biljci.

Gnojivo COPFORT – čista otopina bakrenog glukonata sa niskom pH vrijednosti (pH 2,0-4,0). Važan preparat u učikovitoj borbi protiv plamenjače vinove loze

ZASTUPNIK: Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52452 Funtana (Poreč)

Za sva pitanja oko folijarne gnojidbe možete se direktno obratiti na mail: david.gluhic@agroexpert.hr ili na broj telefona: 098/435-129.

Gdje kupiti gnojiva iz programa folijarne ekološke gnojidbe vinove loze?

Kod dva nacionalna distirbutera:

 • KOKOT AGRO d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko, tel: 01/6271-543, e-mail: kokot-agro@kokot-agro.hr
 • VINO ARTIS d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173, e-mail: info@vinoartis.hr

Ili na novom WEB shopu Agrotrgovina.hr:

agrotrgovina


Program folijarne ekološke gnojidbe vinove loze može se preuzeti u *.PDF formatu klikom na donju sliku