Program folijarne (EKO) gnojidbe masline Program folijarne gnojidbe masline u ekološkom uzgoju

(Zadnja izmjena članka 17/09/2022)

Program folijarne ekološke gnojidbe masline (2022)

Ekološki uzgoj maslina

Uzgoj maslina u ekološkom sustavu poljoprivredne proizvodnje nadilazi tradicionani sustav uzggoja u ekonomskom, tehničkom, sociokulturalnom ali i ekološkom simslu. Takav uzgoj je puno zahtjevniji, traži dodatna ulaganja u znanje i tehnologiju, dok su prinosi ipak manji nego u konvencionalnom uzgoju maslina. Važan pristup u primjeni novih tehnologija je i primjena folijarnih gnojiva, kako bi se postigli viši i kvalitetniji prinosi, i time ostvarila dodatna ekonomska dobit u zahtjevnom ekološkom uzgoju masline.

Ekološko maslinarstvo u Hrvatskoj još je u povojima. Prema podacima koji navodi DZS 2008. godine bilo je svega 100 ha maslinika u sustavu ekološke proizvodnje, dok je 2017. godine površina povećana na 1.750 ha.

Ostale zemlje na području Mediterana konstanatno povećavaju ekološku proizvodnju maslina. Tako je 2017. godine Španjolska proizvela gotovo 210.000 tona maslinova ploda u ekološkoj proizvodnji, te je u stopu prate Grčka (sa oko 140.000 tona ploda godišnje) i Turska sa 168.000 tona ploda. Lider u ekološkom uzgoju maslina na Mediteranu je i dalje Italija, sa više od 700.000 tona ploda godišnje, dok čak i maleni Cipar ima višestruko veću ekološku proizvodnju od Hrvatske. Prema podacima za 2017. godinu, Cipar je uzgojio oko 5.500 tona ploda masline u ekološkom sustavu poljoprivredne proizvodnje. Hrvatska sa svega 970 tona ploda, uvjerljivo je na začelju ove tablice.

Ekološki uzgoj maslina vrlo je zahtjevan jer maslinar mora dobro poznavati sve aspekte uzgoja masline; od fiziologije masline do agroekoloških uvjeta

Stoga je važno ulagati u nove tehnologije i nova znanja, kako bi se povećala ekološka proizvodnja maslina u Hrvatskoj. A područje na kojem ima još puno “mjesta” za promjenu tehnologije je i gnojidba masline.

Osim maslinara koji su u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, ekološka gnojiva koriste i maslinari izvan ekološke proizvodnje, koji su korisnici Mjere 10 (primjena ekoloških gnojiva u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji).

Eko certifikati za gnojiva maslina
Sva gnojiva za ekološki uzgoj maslina posjeduju važeće eko certifikate na razini EU i Hrvatske

Folijarna ekološka gnojidba maslina (2022)

Program folijarne ekološke gnojidbe maslina obuhvaća gnojiva marke Tradecorp i Idai Nature, globalnih lidera u segmentu folijarnih gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, te gnojiva ostalih proizvođača (Altinco, Intermag, Aspanger i dr.) koji su našli mjesta u programu folijarne gnojidbe.

Sva gnojiva navedena u ovom programu gnojidbe, u vrijeme pisanja programa posjedovali su važeći certifikat za prmjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju, sukladno EZ normi 834/2007 (stara norma) odnosno novoj EZ normi 848/2018 i 1165/2021 (nove norme za označavanje gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju).

Program je podijeljen u dvije cijeline; (1) PROGRAM FOLIJARNE GNOJIDBE  (2) PROGRAM POSEBNIH PREPARATA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Program folijarne gnojidbe

Program folijarne gnojidbe podijeljen je u 6 važnih fenofaza razvoja masline te posebni folijarni tretman sa biostimulatorom PHYLGREEN radi sprečavanja opadanja cvjetova.

U program je uključeno 9 folijarnih gnojiva, prema slijedećim grupama proizvoda

BIOSTIMULATORI.

 • VEGENERGY (aminokiseline)
 • PHYLGREEN (hladno prešani ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum)

Dva važna biostimulatora; VEGENERGY (na bazi aminokiselina iz sirovina biljnog porijekla) i PHYLGREEN (na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosu). Za sve stresne uvjete; od početka vegetacije i niskih temperatura, do ljetnih visokih temperatura i bolje sinteze ulja u plodovima. Poseban tretman je primjena biostimulatora Phylgreen na početku cvatnje, ukoliko se očekuju loši klimatski uvjeti tijekom cvatnje (suh vjetar ili kiša). Zbog visoke količine alginata, dobro štiti cvijet masline kod pojave suhog vjetra (čuva njušku tučka od sušenja) odnosno kiše (spriječava ispiranje polena kišom sa njuške tučka).

MIKROELEMENTI.

 • COCKTAIL JADE (mješavina mikroelemenata)
 • MIKROVIT BORON TURBO (11% B)
 • IDAI CUAJE (bor+molibden)
 • TRADECORP Zn (14% Zn)

Osnovno gnojivo je COCKTAIL JADE (mješavina mikroelemenata sa magnezijem) ili gnojivo na bazi bora, MIKROVIT BORON TURBO, koji se primjenjuje prije cvatnje. Ukoliko se radi o maslinama gdje je vrlo niska rodnost, preporuča se primjena gnojiva IDAI CUAJE, kombinacija bora (B) i molibdena (Mo); važnih elemenata za cvatnju i oplodnju. U maslinicima gdje dolazi do gubitka lisne mase, zbog pojave paunova oka, preporuča se primjena gnojiva TRADECORP Zn (14% Zn) kojim se zbog sinteze hormona auxina u stablu, potiče brza obnova lisne mase.

MAKROELEMENTI.

 • IDAI K PLUS (kalij)
 • IDAI ENGORDE (fosfor i kalij)
 • EPSO TOP (Mg-sulfat)

IDAI K PLUS, gnojivo sa visokom količinom kalija (20% K2O), važan je sintezu ulja u plodovima. Primjenjuje se u folijarnoj gnojidbi tijekom ljetnog perioda, u 2-3 tretmana u dozi od 3-5 lit/ha (30-50 mL/10 lit. vode). Zbgo posebne tehnologije u proizvodnji ovog gnojiva (HPC tehnologija) izvrsno se usvaja i pri visokim temperaturama zraka tijekom ljeta, što ga razlikuje od ostalih folijarnih gnojiva na bazi kalija za gnojidbu maslina. Novost u programu 2022. godine je folijarno gnojivo IDAI ENGORDE koji sadrži 5% fosfora (P2O5). Preporuča se primjena prije cvatnje te nakon cvatnje za dobar početni razvoj ploda masline. Za bolju i intenzivniju fotosintezu, preporuča se koristiti gnojivo EPSO TOP, na bazi magnezij-sulfata.

IDAI K Plus – važno gnojivo sa visokom količinom kalija za sve ekološke prozvođače maslinovog ulja.

Posebni preparati za folijarnu gnojidbu masline

 • COPFORT (bakreni-glukonat, sistemik)
 • VEGEX PIPER (repelent)
 • ASPANGER GLIMMER MICA G (muskovitna glina)

Radi se o posebnoj grupi proizvoda, koji imaju specifičnu ulogu u folijarnoj gnojidbi masline. COPFORT je gnojivo na bazi čiste otopine bakreno-glukonata, jedine sistemične molekule bakra za folijarnu gnojidbu. Otporan je na ispiranje kišom, a ne izaziva defolijaciju kod nižih temperatrura zraka. Ima posebno mjesto u folijarnoj gnojidbi masline, jer dokazano povećava otpornost masline na paunovo oko. VEGEX PIPER je prirodni repelent, na bazi ekstrakta ljute papričice, te se primjenjuje u borbi protiv maslinove muhe i svrdlaša. Nije toksičan za okoliš, a izraženo repelentno djelovanje. Zadnji preprat u ovoj grupi je ASPANGER GLIMMER MICA G; sitno mljevena muskovitna glina, koja stvara mehanički zaštitni sloj na površini ploda i ometa maslinovu muhu u polaganju jaja. Osim ovog učinka, masline tretirane muskovitnom glinom, bolje podnose visoke ljetne temeprature i manje gube vodu (glina smanjuje zagrijavanje biljaka i gubitak vode tijekom ljetnih mjeseci).

folijarna ekološka gnojidba maslina
Folijarna gnojidba predstavlja važnu mjeru u postizanju redovnih prinosa masline u ekološkom uzgoju

ZASTUPNIK: Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52452 Funtana (Poreč)

Za sva pitanja oko folijarne gnojidbe možete se direktno obratiti na mail: david.gluhic@agroexpert.hr ili na broj telefona: 098/435-129.

Gdje kupiti gnojiva iz programa folijarne ekološke gnojidbe maslina?

Kod dva nacionalna distirbutera:

 • KOKOT AGRO d.o.o., Trešnjevka 22, 10 450 Jastrebarsko, tel: 01/6271-543, e-mail: kokot-agro@kokot-agro.hr
 • VINO ARTIS d.o.o., Istarska 29, 52 463 Višnjan, tel: 052/449-173, e-mail: info@vinoartis.hr

Ili na novom WEB shopu Agrotrgovina.hr:

agrotrgovina


Program folijarne ekološke gnojidbe maslina može se preuzeti u *.PDF formatu klikom na donju sliku

Program folijarne ekološke gnojidbe maslina