Copfort – gnojivo na bazi bakar (Cu) glukonata Novi oblik bakrenog gnojiva (6% Cu) sa sistemičnim učinkom. Otporan na ispiranje kišom.

(Zadnja izmjena članka 05/03/2024)

Što je COPFORT, gnojivo na bazi bakra?

COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, Cu-glukonat se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu). Cu-glukonat se brzo ugrađuje u staničnu stijenku, te povećava otpornost biljaka na abiotske i biotske nepovoljne čimbenike. Isto tako, postiže važan fiziološki učinak u kulturama koje zahtjevaju bakar (Cu) u svom metabolizmu – rajčica, krumpir, luk, salata, jagoda, paprika, vinova loza, maslina.

vinova loza

Na tržište dolazi u pakiranjima od 100 ml (hobby pakiranje), 1 i 5 lit. što omogućava jednostavnu i preciznu primjenu za različite veličine poljoprivrednih proizvođača; od malih hobby do velikih profesionalnih proizvođača.

Što su GLUKONATI?

GLUKONATI su spojevi glukonske kiseline, koji su nastali u reakciji metalnih iona (Cu, Fe, Mn, Zn) sa glukonskom kiselinom u kontroliranim proizvodnim uvjetima. Danas se najveći dio glukonske kiseline koja se koristi u proizvodnji gnojiva za primjenu u poljoprivredi proizvodi mikrobiološkim procesom, primjenom posebnih sojeva gljivice A. niger (Ramachandrin i sur., 2006) pa se takvi proizvodi mogu koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Glukonska kiselina ili drugim nazivom pentohidroksi-kapronična kiselina (C6H12O7) prirodni je organski spoj, koji se nalazi u biljkama, plodovima, medu, zrnu žitarica i ostalim prirodnim proizvodima. Radi se o organskoj kiselini, koja ima sposobnost formiranja vodotopivih kompleksnih molekula sa metalnim ionima (Cu, Fe, Mn, Zn) koje biljke mogu lako usvojiti i uključiti u svoj metablizam. Stoga takvi proizvodi (gnojiva na bazi glukonata) imaju sistemičan učinak u gnojidbi i nema opasnosti od ispiranja kišom ili natapanjem. Dobro se usvajaju kroz list ili preko korijena, pa se danas sve češće koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.

Više o glukonskoj kiselini na slijedećem linku: Glukonska kiselina (Wikipedia, na engleskom jeziku)

Glukonati NISU fizičke mješavine na bazi aminokiselina i različitih oksida metala (poput Cu-oksiklorida), te je mehanizam djelovanja glukonata potpuno različit od fizičkih mješavina aminokiselina i oksida metala.

 

Proizvođač gnojiva: Altinco Agro, Pol. Ind. Pla d’Urgell, Nave 12, Camí d’Arbeca S/N – 25 230 Mollerussa, Lleida (Španjolska)

Zastupnik (Hrvatska): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana-Poreč, tel: 098/435-129 (David Gluhić)

Prodajni partneri za područje Hrvatske: POPIS PRODAJNIH PARTNERA

Prednosti primjene; gnojivo COPFORT (bakar glukonat, 6% Cu):

  • Brza adsorpcija bakra i translokacija u sve dijelove biljke
  • Povećava čvrstoću stanične stijenke i povećava otpornost biljke na abiotske i biotske čimbenike
  • Potiče sintezu fiziološki važnih enzima
  • Potiče sintezu fitoaleksina u biljci (phaseolin, genistein, rishitin) važnih za otpornost na biljne bolesti
  • Sinteza enzima kitinaze koja povećava obrambene mehanizme biljke (značajno manji napad štetnika i bolesti)

Ostale prednosti primjene gnojiva COPFORT:

  • Zbog niske količine bakra (6% Cu) gnojivo COPFORT vrlo je praktičan izbor, jer ne opterećuje okoliš sa povećanom količinom bakra

POSEBAN UČINAK GNOJIVA COPFORT (bakterioze):

Poseban učinak gnojivo COPFORT ima u podizanju otpornosti poljoprivrednih kultura (rajčica, paprika, kupusnjače, krumpir, luk i dr.) na pojavu bakterioza (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas spp.). Redovnom primjenom, značajno se reducira pojava bakterioza u navedenim kulturama. Može se primjeniti folijarno (u kombinaciji sa ostalim bakrenim preparatima) ili kroz sustav fertirgacije (5 lit/ha 2-3 tretmana u razmaku od 15 dana).

Više o simptomima pojave bakterije Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis na rajčici (stabljika, list i plod) dostupno je na slijedećem linku (EPPO Global Database): https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos

POSEBAN UČINAK GNOJIVA COPFORT (Paunovo oko (Spilocaea oleaginea) i raka masline (Pseudomonas savastanoi)):

Zbog sistemičnog učinka (brzog upijanja i translokacije po čitavoj biljci), otpornosti na ispiranje kišom i bez fitotoksičnog učinka pri nižim temperaturama, gnojivo COPFORT postiže dobar učinak u smanjenju intenziteta pojave paunovog oka (Spilocaea oleaginea) na maslinama. Preporuča se primjena nakon završetka berbe masline u dozi od 2-4 lit/ha, i time se spriječio razvoj bolesti tijekom zimskog mirovavnja masline. U nasadima gdje je snažno prisutna zaraza ove bolesti, preporuča se primjena gnojiva Copfort i tijekom vegetacije masline.

Novijim istraživanjima o učinku redovne primjene Cu-glukonata utvrđeno je značajno smanjenje pojave raka masline na stablima gdje se tijekom vegetacije masline primjenjuje gnojivo COPFORT.

Slika 1. Pojava raka masline

Izvor fotografije: K. A. Nguyen, H. Forster i J. E. Adaskaveg, Efficacy of Copper and New Bactericides for Managing Olive Knot in California, Plant Disease,2018,102:892-898

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Doza primjene:

  • FOLIJARNA GNOJIDBA: 2-4 lit/ha (200-400 mL/100 lit vode)
  • FERTIRIGACIJA: 2-5 lit/ha (broj tretmana prilagoditi potrebama kulture)

Sastav gnojiva:

  • Bakar (Cu) glukonat …………….. 6% Cu

Ostale karakteristike: plavo-zelena otopina, kisele reakcije (pH 2,0-4,0), specifične gustoće 1,23-1,33 kg/lit.

Pakiranja: 100 mL, 1 lit. i 5 lit.

Gnojivo je proizvedeno sukladno EZ normama 2018/848 (Eco certifikat) te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Pakiranje
Preporučena VPC cijena (03/2024)
Preporučena MPC cijena (03/2024)
100 mL
4,28 + 25% PDV
15,35 EUR
1 lit.
18,38 + 25% PDV
22,98 EUR
5 lit.
74,87 + 25% PDV
93,59 EUR